Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
November
2017
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce
Prešovský samosprávny kraj
4 155 739,38 € nenávratná MPRV SR
24.
Júl
2019
Farma zvierat
Monika Šály Bradiaková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Financovanie animačných aktivít MAS Gemer Rožňava
MAS Gemer-Rožňava
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Financovanie animačných nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z.
NAŠA LIESKA o.z.
17 100,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Júl
2014
Fľašovňa a fľašovanie vína a súvisiace technológie
LIGNUM, s.r.o.
599 997,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Júl
2018
GAZDOVSTVO – laserový stroj na delenie materiálu
GAZDOVSTVO s.r.o.
538 141,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2018
GAZDOVSTVO – laserový stroj na delenie materiálu
GAZDOVSTVO s.r.o.
538 141,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
September
2019
GAZDOVSTVO – laserový stroj na delenie materiálu
GAZDOVSTVO s.r.o.
539 966,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
December
2013
Hovoríme o jedle
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
4 000,00 € nenávratná neuvedený
26.
November
2014
Hovorme o jedle – ročník 2014
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
20.
September
2016
Inovácia technológií v pekárni z - Klas
z - Klas, spol. s r.o.
44 910,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
December
2013
Integrovaná stratégia rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra
Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
417 335,00 € nenávratná neuvedený
16.
Máj
2013
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU - CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
4 500,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Jún
2015
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
3 000,00 € nenávratná MPRV SR
23.
December
2016
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
6 000,00 € nenávratná MPRV SR
7.
December
2017
Integrovanie mladých farmárov Slovenska pri Konfederácii mladých farmárov EU – CEJA
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
28.
Február
2019
Investícia do chovu oviec
MM AGROSPOL, spol. s.r.o.
114 590,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Agro Lesenice s.r.o.
Agro Lesenice s.r.o.
59 760,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 5 - Ing. Marian Mráz
IIng. Marian Mráz
59 905,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2018
Investície do hmotného majetku, oblasť 6 – Medzičilizie, a.s.
Medzičilizie, a.s.
71 769,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra