Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
December
2018
Komplexná a personalizovaná diagnostika porúch vedúcich ku kongenitálnej adrenálnej hyperplázii a NGS diagnostika porúch sexuálneho vývinu
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta
204 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
31.
Marec
2020
Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec
Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec
172 710,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
November
2018
Komunikácia IBV Lánečky-Stráže
Obec Jalovec
80 339,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Február
2014
Komunitné centrum
Obec Sveržov
276 098,67 € nenávratná neuvedený
17.
Júl
2013
Komunitné centrum pre potreby občanov z MRK v obci Stará Kremnička
Obec Stará Kremnička
154 908,00 € nenávratná neuvedený
18.
November
2013
Komunitné centrum v obci Spišský Hrhov
Obec Spišský Hrhov
202 363,79 € nenávratná neuvedený
20.
Január
2022
Krajšia obec Jakubovany
Obec Jakubovany
137 720,98 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
September
2014
Križovany nad Dudváhom
Obec Križovany nad Dudváhom
586 244,40 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2018
Kultúrny dom Tŕstie
Obec Dolný Lieskov
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2014
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2014
Slovenská lesnícka komora
20 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2015
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2015
Slovenská lesnícka komora
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
23.
December
2016
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2016
Slovenská lesnícka komora
20 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2017
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2017
Slovenská lesnícka komora
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Marec
2015
Letohrádok Dardanely - Markušovce
Košický samosprávny kraj
1 113 005,58 € nenávratná MPRV SR
26.
Január
2016
Letohrádok Dardanely - Markušovce
Košický samosprávny kraj
1 111 178,57 € nenávratná MPRV SR
15.
Február
2019
MAS Rajecká dolina -animačné náklady v súvislosti s oživovaním
Miestna akčná skupina Rajecká Dolina
34 009,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2014
Materiálne vybavenie futbalového oddielu - 4 mládežnícke družstvá
TJ Oravská Lesná, Oravská Lesná 364, 029 57 Oravská Lesná
5 578,00 € nenávratná Úrad vlády SR
22.
Február
2019
Miestna komunikácia Dravce
Obec Dravce
93 344,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2018
Miestna komunikácia Vlachy
Obec Vlachy
72 210,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
December
2018
Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník
Obec Rudník
93 518,98 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra