Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
November
2019
• organizácia súťaží a výstav, účasť na súťažiach a výstavách, • prezentácia produkcie, organizácia vzdelávacích a poradenských aktivít, školení, prednášok, konferencií, seminárov a pracovných stretnutí odborníkov, účasť na vzdelávacích a poradenských akt
Ovocinárska únia Slovenskej republiky
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
7.
November
2019
• JAHRADA 2019 - 10. ročník výstavy ovocia a potrieb pre záhradkárov a včelárov, farmárskych produktov. • Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva? 3. ročník odborného semináru pre pestovateľov, spracovateľov a odberateľov zeleniny.
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
7.
November
2019
• Hovorme o jedle • Informačné listy, monitoring jarných prác, žatevný monitoring, monitoring jesenných prác a COPA.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
142 000,00 € nenávratná MPRV SR
2.
September
2014
„Zvyšovanie zručností v manažmente MAS“
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Marec
2013
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
25 654 789,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
Marec
2013
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Prowintech s.r.o. v regióne“
Prowintech, s.r.o.
41 935,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
August
2016
„Zvýšenie konkurencieschopnosti kamenárstva v zaostalom regióne“
Erik Juhás
4 961,74 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Marec
2013
„Zvýšenie konkurencieschopnosti a manažmentu kvality – Ján Cibulka – CIBI“
Ján Cibulka - CIBI
474 856,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
September
2016
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Prowintech s.r.o. v regióne“
Prowintech, s.r.o.
41 935,11 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
20.
December
2017
„Zriedkavé jadrové procesy a vývoj metód na ich sledovanie
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
December
2017
„Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód
Scientica.s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
December
2018
„Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce“
Obec Veľké Ripňany
225 332,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Február
2015
„Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti BK Parket s.r.o. na strane výroby a spotreby“
BK PARKET, s.r.o.
452 419,76 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
September
2023
„Zníženie energetickej náročnosti obec Veľké Ripňany“
Obec Veľké Ripňany
57 250,51 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
„Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha“
SOSNA, o.z.
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
December
2021
„Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
47 158,99 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23.
September
2022
„Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce“
Obec Kvakovce
20 231,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
September
2022
„Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce“
Obec Kvakovce
20 231,26 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Zlepšenie vzhľadu obce-tvorba pešej zóny v obci Ľubeľa“
Obec Ľubeľa
39 171,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2020
„Zlepšenie pripravenosti a schopnosti zmierňovať dopady COVID-19 v okolí zdravotníckeho centra v Alitene v okrese Irob“
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
98 059,17 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu