Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Júl
2019
„Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Agrosolum, s.r.o.“
AGROSOLUM, s.r.o.
88 591,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Marec
2018
„Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Agrosolum, s.r.o."
AGROSOLUM, s.r.o.
88 591,38 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
December
2020
„Zastupovanie Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom; organizácia vzdelávacích a poradenských aktivít, školení a
Slovenská poľovnícka komora
79 500,00 € nenávratná MPRV SR
21.
Máj
2020
„Založenie farmy ZM v Skalici“
Zuzana Michálková - ZM SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
August
2018
„Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Kručov“
Obec Kručov
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2019
„Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia“
Človek v ohrození, n.o.
156 115,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
Január
2019
„Za športom so SPORT STARS“
SPORT STARS o.z., IT Inovatech, Fučíkova 460, 925 51 Sládkovičovo
3 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
December
2020
„XXIII. Celoštátna výstava zvierat, IV. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky, V. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope“ a na realizáciu alternatívneho projektu z dôvodu mimoriadnej situácie „Alternatíva COVID v prípade nemožnosti konania XXI
Slovenský zväz chovateľov
45 000,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Október
2022
„Workoutové a detské ihrisko – Železná Breznica“
Obec Železná Breznica
32 452,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2017
„Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
36 008,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Vývoj organických SMO a tyrozín kinázových modulátorov ako kandidátov na liečivá
Univerzita Komenského v Bratislave
2 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
„Vývoj novej generácie spojov výkonovej elektroniky s použitím neštandardných zliatin na báze cínu
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Január
2015
„Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu
Ústav materiálového výskumu SAV
9 085,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
December
2017
„Vývoj národného etalónu Rn-222 a zabezpečenie etalonáže Rn-222 na Slovensku
Slovenský metrologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Január
2018
„Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Február
2020
„Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v kombinácii s ďalšími podpornými biologickými postupmi v liečbe chronického diabetického vredu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Január
2015
„Využitie metód experimentálneho a numerického modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácie mechanických a mechatronických sústav
Technická univerzita v Košiciach
7 139,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
September
2022
„Vytvorenie voľnočasového ihriska v centre obce Veľké Úľany“
Obec Veľké Úľany
28 959,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2020
„Vytvorenie partnerstva a vypracovanie biznis plánu pre PPP projekt zameraný na produkciu jedlého hmyzu v Keni“
Scientica, s.r.o.
9 980,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
Jún
2019
„Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca“
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – generálny partner
6 527 244,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra