Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Máj
2018
„Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmii srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby
Ústav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
September
2017
„Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganické organickej hybridnej integrovanej fotoniky
Medzinárodné laserové centrum
41 539,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
August
2014
„Návrh panelov SNPs markerov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28 335,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Marec
2019
„Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku
Centrum experimentálnej medicíny SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
December
2017
„Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
„Nátura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. I. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2019
„Naše super ihrisko"
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
13 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
22.
Júl
2020
„Nasadenie a predaj fotovolticky napájaných ESS (energy storage system) a mikrogridov / off-grid pre zásobovanie elektrickej energie a stabilizáciu siete ako náhrada za diesel generátory“
Elvosolar a.s.
172 300,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
September
2021
„Národný konvent o EÚ v Albánsku“
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o.
99 998,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15.
Máj
2015
„Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
32 282,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
November
2017
„Nákup strojovej techniky – Hospodárstvo Bratské“
W & V, spol. s r.o.
57 286,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
August
2020
„Náklady na animácie“
Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské
30 053,05 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2017
„Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
32 151,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
„Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
September
2017
„Multiparametrické mapovanie mozgu pomocou magnetickej rezonancie pri vybraných neurologických ochoreniach
Univerzita Komenského v Bratislave
13 639,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
Apríl
2024
„Multifunkčné ihrisko v obci Malý Kamenec“
Obec Malý Kamenec
50 344,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Marec
2014
„Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom – Rimavské Brezovo“
Obec Rimavské Brezovo
35 704,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Multifunkčné ihrisko 25 x 15 m v obci Oravce“
Obec Oravce
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Multifunkčné ihrisko 22 x 11 v obci Dúbravica“
Obec Dúbravica
40 499,11 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
September
2022
„Mudroňovo - stavebná úprava chodníka pre chodcov"
Obec Mudroňovo
9 998,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra