Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Júl
2014
„Výstavba/úprava a návrh trhoviska v obci Jasov“
Obec Jasov
31 080,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
September
2023
„Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre Materskú školu Tvrdošín“
Mesto Tvrdošín
27 650,13 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
August
2013
„Výstavba športových a ubytovacích zariadení pri rybníku“
ASTER PLUS, spol. s r.o.
494 672,00 € nenávratná neuvedený
8.
Marec
2022
„Výstavba športovo-oddychového areálu“
Obec Martinček
16 292,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Výstavba detského parku v obci Koňuš“
Obec Koňuš
18 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Marec
2022
„Výstavba detského ihriska“
Obec Veľký Kýr
12 219,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Február
2019
„Výstavba detského ihriska v obci Ostrý Grúň“
Obec Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Marec
2022
„Výstavba detského ihriska v obci Jasov“
Obec Jasov
49 729,39 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2015
„Výskum, vývoj a aplikácia metódy tandemovej hmotnostnej spektrometrie a ďalších kombinovaných analytických metód na diagnostiku vybraných ochorení
Univerzita Komenského v Bratislave
5 250,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Február
2013
„Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objektoch Národného lesníckeho centra
Národné lesnícke centrum
37 535,50 € nenávratná neuvedený
5.
August
2014
„VÝskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov NA politiky súvisiace s LESníctvom
Národné lesnícke centrum
31 249,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2017
„Vyšetrovanie hygrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania
Slovenská technická univerzita v Bratislave
31 290,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
August
2016
„Vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“
MAS TRI DOLINY, o.z.
11 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2019
„Vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy z Etiópie
Samay, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Júl
2016
„Vypracovanie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (stratégia CLLD)“
Občianske združenie Dolné Záhorie
10 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
August
2014
„Vymedzenie hraníc druhu u parazitov rýb: morfológia verzus gény a chromozómy
Parazitoloqický ústav SAV
22 627,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
September
2022
„Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici“
Mesto Banská Štiavnica
27 345,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Február
2015
„Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka
Národné lesnícke centrum
6 154,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Vplyv kremíka na toxicitu ťažkých kovov a nebezpečných stopových prvkov pri poľnohospodárskych plodinách
Univerzita Komenského v Bratislave
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja