Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2018
„Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Paneurópska wsoká škola
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Apríl
2016
„Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
„Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Ústav anorganickej chémie SAV
32 470,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2018
„Vitajte v novom futbalovom klube“
Futbalový klub Nová Dubnica, P. O. Hviezdoslava 14/2, 018 51 Nová Dubnica
2 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2018
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2019
„Viacúčelové ihrisko“ Považany
Obec Považany, Považany, 916 26 Považany
38 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
Máj
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
August
2019
„Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“
Obec Danišovce
87 478,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
December
2014
„VEREJNÉ PRIESTRANSTVO V OBCI VYŠNÁ HUTKA“
Obec Vyšná Hutka
21 627,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
September
2017
„Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií
Univerzita Komenského v Bratislave
28 236,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
August
2016
„V Partnerstve a s jasnou stratégiou“
MAS LABOREC, o.z.
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Marec
2015
„Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení
Technická univerzita v Košiciach
7 318,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Október
2022
„Úprava verejného priestranstva – tvorba oddychovej zóny v obci Devičie“
Obec Devičie
16 267,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Úprava verejného priestranstva v okolí Obecného úradu“
Obec Závada
23 395,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2013
„Úprava priestranstva pred domom kultúry – 3. etapa“
Obec Studenec
19 934,74 € nenávratná neuvedený
15.
Júl
2022
„Úprava interiérových priestorov kultúrneho domu v obci Klčov“
Obec Klčov
17 437,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Február
2018
„Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
September
2018
„Učíme sa pre život v 21.storočí – ZŠ J.J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva“
Mesto Detva
188 588,77 € nenávratná MPRV SR
12.
Marec
2019
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
159 890,91 € nenávratná MPRV SR
16.
Jún
2020
„Učíme odborne a moderne – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva“
Mesto Detva
154 352,82 € nenávratná MPRV SR