Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
13.
Február
2015
„Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5 544,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
November
2022
„Turisticko-informačný kiosk“
Mesto Spišská Stará Ves
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
December
2019
„Tradičná chuť Podpoľania 8. ročník“
Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
23.
November
2021
„Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov“
Obec Lenartov
615 843,92 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
November
2018
„Svet detí“
Obec Choča, Choča 55, 951 76 Choča
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
August
2014
„Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24 133,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Júl
2020
„Štúdia uskutočniteľnosti – logistické centrum biomasy pre energetické účely v regióne mesta Cherson“
Intech Slovakia, s.r.o
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
August
2020
„Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily“
ELECTRIK, s.r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
August
2016
„Stratégia miestneho rozvoja pre Občianske združenie HOLEŠKA“
Občianske združenie HOLEŠKA
11 840,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
August
2016
„Stratégia CLLD – komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ-Hont“ – prípravná podpora
Občianske združenie Ipeľ - Hont
4 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
September
2019
„Stratégia CLLD územia MAS Dolné Považie - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“
Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
28 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Júl
2022
„Stavebné úpravy sály kultúrneho domu v Krušetnici“
Obec Krušetnica
19 600,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
November
2014
„Stavebné úpravy ovčínov a senníka“
Jastrabá agro s.r.o.
250 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2022
„Stavebné úpravy kultúrneho domu Peder“
Obec Peder
32 443,41 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2014
„Stateless“ Roma – identifikácia a ochrana osôb bez štátnej príslušnosti a stratégia prevencie a redukcie tohto problému v spoločnosti
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava
7 200,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
24.
Marec
2017
„Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračným funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc
Univerzita Komenského v Bratislave
1 943,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2016
„Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie“
MAS – Dvory a okolie
8 898,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2014
„Spoznávame krásy našich regiónov“
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
79 998,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Február
2014
„Spoznávajme krásy našich regiónov“
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
79 998,61 € nenávratná neuvedený
4.
November
2022
„Športovo-rekreačný areál obce Korejovce“
Obec Korejovce
15 267,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra