Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
November
2018
„Športom k duševnej pohode“
Obec Kračúnovce, Kračúnovce č. 350, 087 01 Giraltovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Apríl
2016
„Spoločenstvá EPT slovensko-ukrajinského cezhraničného regiónu: štruktúra, diverzita a posúdenie ekologického stavu tokov
Technická univerzita vo Zvolene
2 820,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Október
2013
„Spojme sa pre región“
Spišský hrad – Podbranisko, záujmové združenie právnických osôb
19 800,00 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2016
„SPACE EMERGENCY SYSTEM“ – cross border system for pre-diction of natural disasters incidents on basis of exploitation of satelite Technologies in Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
4 427,92 € nenávratná MPRV SR
20.
Apríl
2018
„SOŠ pre kvalitné a moderné praktické vzdelávanie v regióne Tornaľa“
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa
201 380,24 € nenávratná MPRV SR
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť wellness – II. etapa“
Andrea Pavlíková
69 842,16 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť wellness – I. etapa“
Andrea Pavlíková
69 790,87 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť bazén – II. etapa“
Andrea Pavlíková
69 824,93 € nenávratná neuvedený
9.
Október
2013
„SO 02 BAZÉN časť bazén – I. etapa“
Andrea Pavlíková
69 811,57 € nenávratná neuvedený
24.
Jún
2013
„Slovensko – kenská spolupráca pre moderné školy“
Nadácia Pontis
3 600,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7.
November
2023
„Skiving“, inovatívne nástroje pre výrobu ozubení moderných elektromobilov (EV)
ProTech Service, s.r.o.
771 585,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
24.
Marec
2017
„Samohodnotenie relevantné pre základné a stredné školy ako proces k zlepšovaniu sa a zabezpečovaniu kvality.
Trnavská univerzita v Trnave
2 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1.
Júl
2020
„Rozvojová spolupráca a migrácia“
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
15 792,16 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Júl
2016
„Rozvoj Šafránu – naša priorita“
MAS ŠAFRÁN
3 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2018
„Rozvoj existujúceho MSP – TECHNOCOLOR, s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie“
TECHNOCOLOR, s.r.o.
75 438,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
September
2016
„Rozšírenie výrobnej kapacity – TATRAPRIM s.r.o.“
TATRAPRIM s.r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Február
2013
„Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno-biologickými a chromatografickými metódami
Výskumný ústav potravinársky
40 980,00 € nenávratná neuvedený
28.
September
2016
„Rozšírenie produkcie výrobkov – KORO/KORO Nature Line“
KORO Invest, s.r.o.
44 486,55 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
„Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného slovenského e-government riešenia“
PosAm, spol. s r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31.
Marec
2015
„Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty
Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied
28 940,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja