Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
11.
Júl
2022
„Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota“
Obec Kráľova Lehota
25 659,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody“
Obec Veľké Chlievany
17 687,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná“
Obec Malá Hradná
13 108,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná“
Obec Malá Hradná
13 108,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2022
„Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála“
Obec Smolnícka Huta
27 570,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
„Rekonštrukcia a modernizácia centra – Tržnica“
Obec Lehota nad Rimavicou
8 104,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Február
2015
„Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5 148,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2014
„Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27 280,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Marec
2015
„Proveniencia a geodynamický vývoj paieozoických sekvencií vnútorných Západných Karpát na základe U-Pb (SHRIMP) vekov zirkónu
Univerzita Komenského v Bratislave
9 521,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2014
„Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek
Ustav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied
22 350,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Február
2020
„Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu“
Hydromeliorácie, štátny podnik
400 000,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Január
2015
„Projekt obnovy lesa Štátnych lesov TANAPu“
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
693 636,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2015
„Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
37 380,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Produkcia biosurfaktantov mikroorganizmami z oblakov: Dopad na mikrofyziku oblakov a biotechnológiu.
Chemický ústav SAV
2 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
November
2022
„Prístrešky pre cestujúcu verejnosť“
Obec Stará Kremnička
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2017
„Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
38 373,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
November
2021
„Príprava a realizácia IX. ročníka týždňa Hovorme o jedle“ a „Príprava a realizácia II. ročníka Podpor svoj odbor“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
25 630,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Máj
2016
„Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
1 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2015
„Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj európskeho metalika
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
38 365,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Apríl
2016
„Priestorová pozornosť a počúvanie v zložitých prostrediacti"
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11 801,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja