Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
November
2022
„Rekonštrukcia chodníka v obci Vozokany“
Obec Vozokany
41 432,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2022
„Rekonštrukcia chodníka v obci Sklené Teplice“
Obec Sklené Teplice
24 992,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota“
Obec Kráľova Lehota
25 659,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody“
Obec Veľké Chlievany
17 687,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2022
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná“
Obec Malá Hradná
13 108,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
November
2022
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná“
Obec Malá Hradná
13 108,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2022
„Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála“
Obec Smolnícka Huta
27 570,46 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
„Rekonštrukcia a modernizácia centra – Tržnica“
Obec Lehota nad Rimavicou
8 104,44 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Február
2015
„Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5 148,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2014
„Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27 280,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Marec
2015
„Proveniencia a geodynamický vývoj paieozoických sekvencií vnútorných Západných Karpát na základe U-Pb (SHRIMP) vekov zirkónu
Univerzita Komenského v Bratislave
9 521,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2014
„Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek
Ustav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied
22 350,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Február
2020
„Projekt zabezpečenia správy, údržby, opráv, prevádzky a preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu“
Hydromeliorácie, štátny podnik
400 000,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Január
2015
„Projekt obnovy lesa Štátnych lesov TANAPu“
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
693 636,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2015
„Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
37 380,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Produkcia biosurfaktantov mikroorganizmami z oblakov: Dopad na mikrofyziku oblakov a biotechnológiu.
Chemický ústav SAV
2 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
November
2022
„Prístrešky pre cestujúcu verejnosť“
Obec Stará Kremnička
20 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
September
2017
„Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
38 373,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
November
2021
„Príprava a realizácia IX. ročníka týždňa Hovorme o jedle“ a „Príprava a realizácia II. ročníka Podpor svoj odbor“
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
25 630,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Máj
2016
„Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
1 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja