Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Máj
2015
„Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj európskeho metalika
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
38 365,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Apríl
2016
„Priestorová pozornosť a počúvanie v zložitých prostrediacti"
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11 801,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Október
2017
„Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni
Slovenské národné múzeum
83 974,38 € nenávratná MPRV SR
5.
November
2021
„Prezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpora starostlivosti o športové talenty, podporu vrcholového športu a výkonnostného šprotu, podpora procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpora výchovy k vlastenectvu
THE RACE
6 000,00 € nenávratná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29.
November
2021
„Preserving, enhancing and creating world heritage trough virtual tourism
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3 993,46 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Marec
2013
„Premeny dreva“ – zabezpečenie inovatívnej technológie pre STOMS, s.r.o.
STOMS, s.r.o.
162 933,21 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Február
2020
„Preliezkovo“ - detské ihrisko, na ktorom deti užijú množstvo zábavy
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
26.
Júl
2022
„Predĺženie miestnej komunikácie v obci Ostrovany“
Obec Ostrovany
49 945,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Júl
2013
„pre Špeciálnu triedu pri MŠ ul. Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra na projekt "Deti, ktoré sa nevedia st'ažovat""'
Mesto Nitra
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády
30.
Jún
2020
„Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
3.
September
2014
„POZNATKY Z DODRŽIAVANIA KRÍŽOVÉHO PLNENIA ŽIADATEĽOV A PRIJÍMECOV PODPORY FORMOU PRIAMYCH PLATIEB“
Agroinštitút Nitra , štátny podnik
67 139,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2014
„Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov
Technická univerzita v Košiciach
24 880,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Február
2015
„Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov
Technická univerzita v Košiciach
7 018,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Porovnávacia štúdia kolobehu uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
September
2019
„Pomôžte nám dokázať viac“
"FORMIČKA", Špeciálna základná škola, Kostolné nám. 28, 060 01 Kežmarok
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2017
„Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2 646,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
August
2014
„Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov".
Slovenská technická univerzita v Bratislave
37 993,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Január
2020
„Pohybom k zdravému životnému štýlu.“
Na jednej vlne, Staré Grunty 3572/264, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
November
2019
„Pohybom k radosti detí“
Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
8 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
November
2019
„Pohybom k radosti detí“
Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
8 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR