Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Marec
2013
Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach
Nadácia Dubnické opálové bane
72 141,80 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstav - obnova evajelického kostola Bátovce
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce
632 296,41 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie žiackych futbalových mužstiev, KFC Komárno
KFC Komárno, Športová 1, 945 01 Komárno
3 500,40 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie žiackeho futbalového turnaja
Futbalový klub DSC Orechová Potôň, 930 02 Orechová Potôň 281
8 600,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
Máj
2017
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
367 655,86 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Marec
2014
Zabezpečenie základného materiálneho vybavenia, Obec Mošovce
Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 038 21 Mošovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie základného materiálneho vybavenia, Futbalový klub TJ Družstevník Horná Potôň
Futbalový klub TJ Družstevník Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň
6 378,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie športových pomôcok
PAINT EDUCATION o.z., Heyrovského 14, 841 03 Bratislava
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 v zariadení pre seniorov, Obec Dolné Saliby
Obec Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby 355
222 720,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Apríl
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 pre PE-ES, n.o.
Obec Diviacka Nová Ves, 972 24 Diviacka Nová Ves
38 400,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 - Denný stacionár pre dôchodcov
Obec Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija 214
22 080,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Zabezpečenie osláv 70. výročia SNP
Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
2 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre športovú prípravu pre Centrum voľného času DÚHA, Hlohovec
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
13 579,79 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre futbalový klub, TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr 110, 903 01 Hrubý Šúr, Senec
4 020,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Zabezpečenie kúpy paliva, zdravotníckych a drogistických potrieb, ako aj nutného oblečenia pre potreby sociálne znevýhodnených rodín z oblasti Spiša a Oravy
Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
1 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Zabezpečenie futbalovej prípravky
Bíli Andeli, o. z. Štadión A. Malatinského, Športová 1, 917 01 Trnava
3 900,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie detských a dorasteneckých športových mužstiev za účelom skvalitnenia športovej prípravy
TJ Futbalový oddiel Vlachovo, o.z., Letná 71, 049 24 Vlachovo
9 480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Zabezpečenie bežeckého podujatia
Únia behov do vrchu Slovakia Mountain Running Assotiation, P.O.BOX 30, 018 41 Dubnica nad Váhom
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Zabezpečenie bežeckého podujatia
Športový klub lyžovania Spartak ZTS, Štúrova 115/15, 018 41 Dubnica nad Váhom
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky školy pre Strednú odbornú školu, Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR