Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
August
2013
Farmička.sk - webová aplikácia, hardware a marketing
Gemerské grúne o. z., Hnúšťa
2 915,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
Mesto Trenčín
355 778,13 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
December
2012
vzdelávanie sociálnych organizácií za účelom riešenia nezamestnanosti zdravotne postihnutých zakladaním chránených dielní.
TENENET o. z.
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vzdelávacie centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby - Vysoké Tatry
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
867 530,22 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronických odpadov pre aplikáciu v stavebníctve
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
233 057,27 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky - STRIPE
TU Košice
292 458,89 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
Mesto Vráble
784 285,94 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
Marec
2014
Vytvorenie sociálnych a kultúrno-spoločenských podmienok seniorov v mestskej časti Nitra - Horné Krškany
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO jednoty dôchodcov Nitra - Horné Krškany, Staromlynská - Materská škôlka, 949 05 Nitra - Horné Krškany
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
19.
December
2012
Vytvorenie knižného fondu Centrálneho koordinačného orgánu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8.
Február
2013
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK
Nitriansky samosprávny kraj
941 547,07 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
19.
Február
2013
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK
Trnavsky samosprávny kraj
1 487 925,29 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4.
Marec
2013
Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
Slovenská technická univerzita Bratislava
465 369,77 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výstavba novej tréningovej haly pre ľadový hokej
Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
1 000 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
Apríl
2014
Výstavba novej tréningovej haly Národného hokejového centra pre účely celoročného využitia pre projekt reprezentačného družstva SR 20 a SR 18
Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
1 000 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Výstavba chodníka v obci Slivník
Obec Slivník, Hlavná 9, 076 12 Slivník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Výskumný ústav vysokohorskej biológie - unikátne pracovnisko v Západných Karpatoch
Žilinská univerzita v Žiline
376 231,25 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Plán mestskej logistiky pre riešenia mobility v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
88 350,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Výskum a implementácia nových technológií do informačných systémov ako podpora procesov v logistike a doprave.
Technická univerzita v Košiciach
88 350,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
5.
Jún
2020
Výskumný projekt: Modelovanie dynamickej prevádzky nabíjacej stanice pre elektromobily, ktorá je napájaná energiou z miestnych obnoviteľných zdrojov s ohľadom na predikciu spotreby elektrickej energie.
Žilinská univerzita v Žiline
93 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
4.
Marec
2013
Výskum vplyvu metanólov a genetických faktorov na zdravie detí
Slovenská zdravotnícka univerzita
475 084,03 € nenávratná Úrad vlády SR