Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Marec
2013
Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
237 339,61 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami
Univerzita Komenského v Bratislave
345 957,81 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Február
2013
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
317 278,42 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2014
Výroba a dodávka zvonov vrátane pohonu
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Michalovce, A. Sládkoviča 7, 071 01 Michalovce
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
28.
Júl
2014
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7 823 525,50 € nenávratná MDVRR SR
5.
Apríl
2022
Odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Údol
Obec Údol, Údol 2, 065 45 Údol
25 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
10.
Apríl
2014
Výmena výplní otvorov budovy materskej školy
Obec Diakovce, Hlavná 1, 925 81 Diakovce
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
21.
Marec
2014
Výmena vodovodných rozvodov a dlažby v športovej hale - časti krytá plaváreň
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
15 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Apríl
2014
Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku
OZ - Športové aktivity, Viestova 1390/19, 974 01 Banská Bystrica
20 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
28.
Marec
2014
Výmena strešnej krytiny na budove materskej školy
Obec Štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena radiátorov v materskej škole v obci Nemčice
Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4 880,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Október
2021
Výmena poškodenej pamätnej tabule
Obec Ruská Voľa nad Popradom
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule SNP v obci České Brezovo
Obec České Brezovo
800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule Oslobodenia obce, Výmena pamätnej tabule (Partizáni)
Obec Vyšné Ružbachy
500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Október
2021
Výmena pamätnej tabule na Pamätníku oslobodenia vo Veľkých Kapušanoch
Mesto Veľké Kapušany
700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
27.
Marec
2014
Výmena okien, úprava vnútorných omietok a elektroinštalácie v budove kultúrneho domu a obecného úradu, Obec Brezovec
Obec Brezovec, Brezovec 13, 067 73 Ubľa
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR