Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Nákup traktora, fekálnej cisterny, kosačky a zmulčovača
Obec Koškovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia domu smútku Kráľovce-Krnišov
Obec Kráľovce - Krnišov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Ľudový dom Kráľovičove Kračany -Udržiavacie práce
Obec Kráľovičove Kračany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Ďalší krok k posilneniu turistických aktivít
Obec Kravany nad Dunajom
8 936,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Park zdravia a oddychu
Obec Krškany
9 990,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Plynofikácia, výmena okien a podláh kultúrneho domu Kurimany
Obec Kurimany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Nákup pracovného náradia a pomôcok, pre vytvorenia podmienok zamestnávania
Obec Lenka
4 416,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova objektu zdravotnej ambulancie v obci Lesenice
Obec Lesenice
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Havarijný stav strešnej konštrukcie budovy MŠ v Lipníku
Obec Lipník
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia miestneho amfiteátra
Obec Liptovská Teplička
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Ozvučenie a premietanie v amfiteátri v prírode
Obec Liptovské Sliače
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia obecných šatní TJ
Obec Liptovský Ondrej
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova baníckej histórie v Ľubietovej - Aktivita 1
Obec Ľubietová
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zatraktívnenie symbolu dediny
Obec Makov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dokončenie a dovybavenie domu smútku
Obec Malá Poľana
9 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Malachovský domček - záchrana a premena objektu ľudovej architektúry na obecné múzeum a klub dôchodcov
Obec Malachov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zriadenie vývarovne - obecnej kuchyne
Obec Malé Dvorníky
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Sušiareň ovocia v obci Málinci
Obec Málinec
8 640,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Amfiteáter v parku
Obec Maňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zvýšenie počtu tried v materskej škole v obci Medzany
Obec Medzany
9 870,00 € nenávratná Úrad vlády SR