Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
December
2017
Externé expertné služby na podporu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
255 998,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2018
Detské ihrisko v obci Smolník
Obec Smolník, Smolník 1, 055 66 Smolník
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
September
2020
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - projekt č. 310051Z093 s názvom: "Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP III."
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
415 458,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Marec
2013
Žilina Intelligent Manufacturing System(ZIMS)
Žilinská univerzita v Žiline
500 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3.
Jún
2016
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2015/SU/01/01
AQUA SOLUTIONS s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
November
2015
Administratívne a skladové priestory na zabezpečenie činností v súvislosti s riadením a implementáciou OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
660 090,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
August
2021
DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
6 522 746,24 € nenávratná MDVR SR
6.
Október
2021
Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Mesto Žilina
743 276,18 € nenávratná MDV SR
17.
Jún
2016
R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
44 070 600,52 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
10.
Máj
2016
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
280 523 940,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
6.
December
2016
D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno (2. fáza)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
165 299 615,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
18.
August
2017
D3 Svrčinovec – Skalité (2. fáza)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
153 907 941,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
12.
Júl
2018
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
321 531 374,21 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
16.
Október
2018
D1 Budimír - Bidovce
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
169 020 729,01 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
29.
November
2018
D1 Prešov, západ - Prešov, juh
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
327 432 328,02 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
18.
Február
2020
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní – v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Zrušený
8 361 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
26.
Február
2021
I/66 Krupina – obchvat (projektová príprava)
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
3 493 012,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
3.
December
2020
Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa, projektová dokumentácia
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 489 219,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR
3.
December
2020
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka, projektová dokumentácia
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
1 698 070,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy SR