Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Január
2013
Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce
Ústav na výkon trestu odatia slobody Želiezovce
736 492,59 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronických odpadov pre aplikáciu v stavebníctve
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
233 057,27 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nitriansky samosprávny kraj
765 813,64 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
975 622,74 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Konkurencieschopné regióny 21
Podnikateľská aliancia Slovenska
291 713,02 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Programové rozpočtovanie - základný predpoklad pre život vidieckych sídel v 21.storočí
Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
445 529,74 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami
Univerzita Komenského v Bratislave
345 957,81 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Obnova historickej pamiatky - Topoľčiansky hrad
Občianske združenie Topoľčiansky hrad
1 125 181,83 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Február
2013
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
317 278,42 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
Žilinský samosprávny kraj
444 399,66 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj
2 171 138,45 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice
Mesto Tvrdošín
1 754 446,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
687 866,82 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny
Molekulárne-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
722 461,74 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vzdelávacie centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby - Vysoké Tatry
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
867 530,22 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania
Help, n.p.o.
463 391,08 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva (skrátený názov MIKADO)
Košický samosprávny kraj
268 861,51 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník
Obec Rohožník
1 056 152,94 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky - STRIPE
TU Košice
292 458,89 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
836 239,40 € nenávratná Úrad vlády SR