Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Marec
2022
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská – Galvaniho
Hlavné mesta SR Bratislava
530 266,63 € nenávratná MDV SR
14.
Marec
2022
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná“ v Centrálnom registri projektov
Hlavné mesta SR Bratislava
456 610,69 € nenávratná MDV SR
14.
Marec
2022
Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra“ v Centrálnom registri projektov
Hlavné mesta SR Bratislava
1 831 356,40 € nenávratná MDV SR
4.
November
2022
Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
93 717,50 € nenávratná MDVR SR
2.
Marec
2023
Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
81 750 021,16 € nenávratná MDV SR
4.
November
2022
Trolejbusové trate Miletičova - Jelačičova - Žellova a Záhradnícka - Karadžičova
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1 213 289,53 € nenávratná MDVR SR
13.
Január
2015
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2 553 599,05 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Mesto Košice
1 074 314,00 € nenávratná MDVRR SR
6.
Máj
2015
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Mesto Košice
1 973 100,00 € nenávratná MDVRR SR
8.
September
2015
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
33 189 154,59 € nenávratná MDVRR SR
6.
Október
2015
Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
962 521,00 € nenávratná MDVRR SR
4.
Júl
2017
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
Mesto Prešov
755 078,53 € nenávratná MDV SR
24.
Október
2019
Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
33 438 720,00 € nenávratná MDV SR
9.
Marec
2020
Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1 404 077,20 € nenávratná MDV SR
5.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
31 799 040,00 € nenávratná MDV SR
8.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 5. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
32 778 822,00 € nenávratná MDV SR
12.
Október
2021
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
957 897,50 € nenávratná MDV SR
17.
December
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 7. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
74 992 647,50 € nenávratná MDV SR
20.
Jún
2022
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia
Mesto Prešov
121 573,59 € nenávratná MDVR SR
18.
Marec
2021
Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
30 132 900,00 € nenávratná MDV SR