Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
September
2015
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. Etapa
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR
4 076 708,51 € nenávratná MDVRR SR
28.
Október
2015
Personálne zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
139 570,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
September
2013
SK-11-009-2011-R1
Nadácia Krajina Harmónie
8 782,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-010-2011-R1
INEX Slovakia
15 946,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-011-2011-R1
Plusko
16 669,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-023-2011-R1
Centrum voľného času Dúha
17 720,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-024-2011-R1
Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže
21 968,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-032-2011-R1
ACHO - Aktívne chvíle oddychu
22 230,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-002-2011-R1
Stopy
6 200,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-011-2011-R1
CESPOM - Centrum sociálnej pomoci mladým
6 000,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-012-2011-R1
Jarovnice o. z.
6 400,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-017-2011-R1
Študentská rada stredných škôl
6 000,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-001-2011-R1
Truc sphérique
5 220,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-002-2011-R1
Truc sphérique
6 465,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-003-2011-R1
Ecumenical Council of Churches in Slovakia
73 920,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-005-2011-R1
INEX Slovakia
7 400,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-006-2011-R1
Centrum pre interkultúrny dialóg
8 460,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-007-2011-R1
Nadácia BADEN-POWELLA (NBP)
38 327,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-009-2011-R1
Mládež s misiou YWAM n. o.
14 830,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-010-2011-R1
Kumakokra
8 238,00 € nenávratná Európska komisia