Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2013
SK-21-047-2012-R2
Mladiinfo Slovensko
5 070,00 € nenávratná Európska komisia
6.
November
2013
SK-21-051-2012-R2
ACHO-Aktívne chvíle oddychu
17 025,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-057-2012-R2
YMCA na Slovensku
33 761,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-050-2012-R2
Jablonka, o. z.
8 190,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-053-2012-R2
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
13 800,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-054-2012-R2
Pospolitosť pre harmonický život, o. z.
10 554,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-062-2012-R2
Centrum voľného času Stará Ľubovňa
22 365,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-060-2012-R2
Centrum voľného času Junior
20 610,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-056-2012-R2
Centrum voľného času Stará Bystrica
14 592,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-075-2012-R3
KERIC, o. z.
12 284,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-081-2012-R3
MZ YMCA Nesvady
15 624,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-077-2012-R3
Barlička, o. z.
4 747,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-076-2012-R3
Pospolitosť pre harmonický život, o. z.
19 320,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-087-2012-R3
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)
16 280,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-078-2012-R3
Truc sphérique, o. z.
7 515,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-086-2012-R3
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
7 626,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-085-2012-R3
Centrum voľného času
10 608,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-070-2012-R3
Slovenský skauting, o. z.
4 561,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-071-2012-R3
Slovenský skauting, o. z.
9 996,00 € nenávratná Európska komisia
7.
November
2013
SK-21-073-2012-R3
Mladiinfo Slovensko
6 720,00 € nenávratná Európska komisia