Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Január
2013
Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
PANMED, s.r.o.
331 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
ZELENÝ DOM - záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici
ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o.
576 967,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Modernizácia kapacít a posinenie dobrého spravovania vo verejnej správe v Žilinskom kraji
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
327 079,51 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce
Ústav na výkon trestu odatia slobody Želiezovce
736 492,59 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronických odpadov pre aplikáciu v stavebníctve
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
233 057,27 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nitriansky samosprávny kraj
765 813,64 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
975 622,74 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Konkurencieschopné regióny 21
Podnikateľská aliancia Slovenska
291 713,02 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Programové rozpočtovanie - základný predpoklad pre život vidieckych sídel v 21.storočí
Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
445 529,74 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami
Univerzita Komenského v Bratislave
345 957,81 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Obnova historickej pamiatky - Topoľčiansky hrad
Občianske združenie Topoľčiansky hrad
1 125 181,83 € nenávratná Úrad vlády SR
1.
Február
2013
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
317 278,42 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
Žilinský samosprávny kraj
444 399,66 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj
2 171 138,45 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice
Mesto Tvrdošín
1 754 446,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
687 866,82 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny
Molekulárne-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
722 461,74 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Vzdelávacie centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby - Vysoké Tatry
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
867 530,22 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Február
2013
Handlovský program podpory vzdelávania a zamestnania
Help, n.p.o.
463 391,08 € nenávratná Úrad vlády SR