Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Marec
2013
Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
237 339,61 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných - kvalitné a bezpečné potraviny
Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
485 228,82 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Výskum vplyvu metanólov a genetických faktorov na zdravie detí
Slovenská zdravotnícka univerzita
475 084,03 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006 - 2009
Nadácia otvorenej spoločnosti
1 984 664,54 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta
356 346,71 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Aplikácia geografického IS na podporu aktivít integrovaného    záchranného systému zamerané na znižovanie následkov ekologických havárií
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - HaZZ
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou
Občianske združenie Fundament
409 752,97 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Inovačné partnerské centrum
Prešovský samosprávny kraj
609 852,53 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
Slovenská technická univerzita Bratislava
465 369,77 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku – GOVERNANCE
Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
286 859,30 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach
Nadácia Dubnické opálové bane
72 141,80 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Protipovodňové opatrenia na Lipanskom potoku a potoku Lučanka v Lipanoch, okres Sabinov
Mesto Lipany
365 664,79 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov - Slavkovský potok a Čierny močiar (podpora infraštruktúry)
Obec Nižný Slavkov
607 301,69 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava
Mesto Myjava
1 140 580,30 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne
Mesto Tvrdošín
336 968,73 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Slovenská digitálna knižnica - detašované pracovisko SNK, Vrútky
Slovenská národná knižnica
1 268 512,69 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva Gemer-Malohontu
Občianske združenie OZVENY Hrachovo
566 004,90 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči
Žilinský samosprávny kraj
1 052 391,90 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove
Mesto Prešov
691 938,60 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea
Slovenské banské múzeum
517 211,88 € nenávratná Úrad vlády SR