Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Február
2013
Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva (skrátený názov MIKADO)
Košický samosprávny kraj
268 861,51 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník
Obec Rohožník
1 056 152,94 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky - STRIPE
TU Košice
292 458,89 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku
Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
836 239,40 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Budovanie kapacít v samospráve a treťom sektore prostredníctvom inovatívneho vzdelávania
Agentúra EUROFORMES, n.o.
514 571,49 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Centrum neformálneho vzdelávania
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári
273 052,59 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
INEDU-GOV-Inovatívne vzdelávanie pracovníkov samosprávy
Mesto Michalovce
220 344,44 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Pilotný program efektívnej koordinácie finančnej pomoci - Servisné centrum pre Mikroregión Podpoľanie
Koordinačné zduženia obcí mikroregiónu Podpoľanie
489 586,03 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra
Košický samosprávny kraj
950 710,97 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica
Mesto Považská Bystrica
391 332,28 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Február
2013
Krízové centrum-rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
801 341,06 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb
Nadácia Zrak
458 391,95 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva Európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky
EUROIURIS - Európske právne centrum, o.z.
391 478,57 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia – ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves
Hurbanova Ves
951 561,57 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine
ŠOP SR
280 939,02 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Separuje celá obec
OZ pre rozvoj vzdelávania CALYPSO PM
304 163,59 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia radnice v Skalici
Mesto Skalica
1 144 181,79 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstav - obnova evajelického kostola Bátovce
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bátovce
632 296,41 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave
Slovenská filharmónia
2 239 732,14 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Divé maky – šanca pre rómske talenty z celého Slovenska
PRO DONUM
590 803,70 € nenávratná Úrad vlády SR