Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Marec
2013
Modernizácia verejného osvetlenia
Slovenská inovacná a energetická agentúra
3 378 163,80 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Výskumný ústav vysokohorskej biológie - unikátne pracovnisko v Západných Karpatoch
Žilinská univerzita v Žiline
376 231,25 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Futbalové centrum pre mimoškolské aktivity detí a mládeže
Športový klub SFM Senec
788 088,49 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania
SAIA, n.o
2 442 512,48 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku
Socia - nadácia na podporu sociálnych zmien
1 984 664,54 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Podpora vedy a výskumu vo vybraných výskumných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ
Slovenská akadémia vied
921 488,94 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre udržatelný rozvoj
Nadácia Ekopolis
2 547 569,01 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Zvýšenie prezentačnej schopnosti dedičnosti, historičnosti a mimoriadnych exponátov Múzea kolies s podporou vedeckej hračky
PRODUKT SK s.r.o.
233 916,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Drahuškovo – komunitné centrum Krajné – integrované vzdelávanie a práca pre osoby s autizmom a mládež s osobitnými potrebami
"Drahuška a my...", o.z.
1 673 142,69 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Kompetenčné centrum pre digitalizáciu ( KCD:NOC )
Národné osvetové centrum
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Marec
2013
Fond technickej asistencie pre implementáciu FM EHP a NFM v programovom období 2004 - 2009
Úrad vlády SR
979 494,87 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
August
2017
GFFF-V - Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel
Ministerstvo vnútra SR
11 124 536,76 € nenávratná MV SR
11.
August
2014
Centrálne spomienkové oslavy 70.výr. KDO - Dňa obetí Dukly - pamätného dňa SR
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Bratislava
5 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Memoranda o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu "Légie 100"
Klub vojenskej histórie - GABRIŠ, Bratislava
5 100,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Realizácia projektu "LEGIE 100 - Slovenský vozeň Legiovlak"
Nadácia Milana Rastislava Štefánika, Bratislava
5 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, Branný pretek študentov ZŠ a SŠ okresov Senica a Skalica
Zväz branných a technických činností Slovenskej republiky, Bratislava
2 700,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
20. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka
Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, Žilina
3 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Bratislavské medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC 2014
Slovenská atlantická komisia, Bratislava
40 000,00 € nenávratná MO SR
11.
August
2014
Získavanie skúseností a vzdelávanie v EÚ v rámci vojenských zväzov v európskych ozbrojených silách. Spomienkové stretnutia krajín vojenských zväzov v EÚ pri príležitosti 70.výr. SNP na Medzinárodnom vojenskom výstupe na KRIVÁŇ
Zväz vojakov Slovenskej republiky, Trenčín
5 000,00 € nenávratná MO SR