Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Február
2013
Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
379 006,94 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak
Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ
417 401,83 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Bezpečnosť dodávky pitnej vody
Výskumný ústav vodného hospodárstva
306 862,35 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania /posilnenie právnej vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa/ - efektívna a účinná pomoc pre spotrebiteľa
Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade
288 889,62 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energie
Mesto Handlová
516 144,90 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
Február
2013
Obnoviteľné zdroje energie na školách
Košický samosprávny kraj
830 546,40 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
Február
2013
Manažmentové modely pre travinné biotopy
DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie
428 283,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Moderné Kysuce – naplnenie sna generácií
Nadácia F.A. Hayeka
363 151,08 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
237 339,61 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných - kvalitné a bezpečné potraviny
Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
485 228,82 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Výskum vplyvu metanólov a genetických faktorov na zdravie detí
Slovenská zdravotnícka univerzita
475 084,03 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006 - 2009
Nadácia otvorenej spoločnosti
1 984 664,54 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta
356 346,71 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Aplikácia geografického IS na podporu aktivít integrovaného    záchranného systému zamerané na znižovanie následkov ekologických havárií
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - HaZZ
0,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou
Občianske združenie Fundament
409 752,97 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Inovačné partnerské centrum
Prešovský samosprávny kraj
609 852,53 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
Slovenská technická univerzita Bratislava
465 369,77 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku – GOVERNANCE
Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
286 859,30 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Marec
2013
Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckych baniach
Nadácia Dubnické opálové bane
72 141,80 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Protipovodňové opatrenia na Lipanskom potoku a potoku Lučanka v Lipanoch, okres Sabinov
Mesto Lipany
365 664,79 € nenávratná Úrad vlády SR