Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Marec
2013
Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov - Slavkovský potok a Čierny močiar (podpora infraštruktúry)
Obec Nižný Slavkov
607 301,69 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava
Mesto Myjava
1 140 580,30 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne
Mesto Tvrdošín
336 968,73 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Slovenská digitálna knižnica - detašované pracovisko SNK, Vrútky
Slovenská národná knižnica
1 268 512,69 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Prezentačné centrum kultúrneho dedičstva Gemer-Malohontu
Občianske združenie OZVENY Hrachovo
566 004,90 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči
Žilinský samosprávny kraj
1 052 391,90 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove
Mesto Prešov
691 938,60 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea
Slovenské banské múzeum
517 211,88 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rovnaká šanca
Nadácia škola dokorán
328 769,89 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
Mesto Trenčín
355 778,13 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia detského domova rodinného typu
Detský domov Košická Nová Ves
530 681,49 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rozšírenie slovenského registra pupočníkovej krvi
OZ Slovenský register placentárnych buniek
472 454,26 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Športovo oddychový areál STOŽOK
Obec Stožok – RĽZ
562 798,86 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu
Košický samosprávny kraj
424 563,68 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR
Košický samosprávny kraj
397 908,99 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Modernizácia a rekonštrukcia útulku pre matky v núdzi v Dome Červeného kríža v Snine
Slovenský červený kríž Snina
429 085,28 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Lehnice s cieľom úspory energie
Obec Lehnice
518 453,55 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny
Slovenské národné múzeum
400 436,43 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Rekonštrukcia Domova dôchodcov - domova penzión za účelom skvalitnenia sociálnych služieb
Domov dôchodcov - domov penzión
579 285,62 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
Marec
2013
Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie v meste Svit
Mesto Svit
454 445,45 € nenávratná Úrad vlády SR