Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Marec
2020
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
4 928 877,72 € nenávratná MDV SR
6.
Máj
2021
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
6 493 231,25 € nenávratná MDVSR
28.
Júl
2014
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7 823 525,50 € nenávratná MDVRR SR
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
5.
September
2013
ŽSR, Modernizácia žel trate Nnové Mesto nad Váhom-Púchov, žkm 100,500-159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km /hod.-III. etapa (úsek Zlatovce -Trenčianská Teplá)
ŽSR, Kemenskova 8, 813061 Bratislava
241 592 756,13 € nenávratná MDVRR SR
20.
December
2012
Technické vybavenie CKO pre programové obdobie 2007 – 2013 II. časť
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
243 439,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácií ŠF a KF 2014-2015
Ministerstvo financií SR
2 080 000,00 € nenávratná ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
20.
December
2012
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF - II. časť
Ministerstvo financií SR
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Jún
2017
DPB, Modernizácia údržbovej základne, 2. etapa
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
8 521 845,80 € nenávratná MDV SR
2.
Január
2018
Modernizácia električkových tratí – Karloveská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
452 029,76 € nenávratná MDV SR
10.
Január
2020
MET Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
969 904,40 € nenávratná MDV SR
8.
Apríl
2020
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
62 894 788,90 € nenávratná MDV SR
4.
Október
2021
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
Mesto Žilina
2 841 958,14 € nenávratná MDVR SR
14.
Marec
2022
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská – Galvaniho
Hlavné mesta SR Bratislava
530 266,63 € nenávratná MDV SR
14.
Marec
2022
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná“ v Centrálnom registri projektov
Hlavné mesta SR Bratislava
456 610,69 € nenávratná MDV SR
14.
Marec
2022
Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra“ v Centrálnom registri projektov
Hlavné mesta SR Bratislava
1 831 356,40 € nenávratná MDV SR
13.
Január
2015
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2 553 599,05 € nenávratná MDVRR SR
23.
Marec
2015
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Mesto Košice
1 074 314,00 € nenávratná MDVRR SR
6.
Máj
2015
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Mesto Košice
1 973 100,00 € nenávratná MDVRR SR