Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Apríl
2021
Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
2 697 448,98 € nenávratná MDV SR
1.
Apríl
2021
Modernizácia údržbovej základne -3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
1 686 886,48 € nenávratná MDV SR
30.
Marec
2022
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)
Železnice Slovenskej republiky
223 707 135,57 € nenávratná MDV SR
11.
November
2022
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20
Železnice Slovenskej republiky
12 822 501,59 € nenávratná MDVR SR
24.
Máj
2024
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (2.fáza)
Železnice Slovenskej republiky
142 388 191,65 € nenávratná MIRRI (RO PSK 2021-2021), MD SR (SO RO PSK 2021-2027)
21.
December
2018
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2.časť
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1 174 366,31 € nenávratná MDV SR
2.
Marec
2020
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
4 928 877,72 € nenávratná MDV SR
6.
Máj
2021
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapa
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
6 493 231,25 € nenávratná MDVSR
28.
Júl
2014
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
7 823 525,50 € nenávratná MDVRR SR
8.
Júl
2014
Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
1 298 250,00 € nenávratná MDVRR SR
5.
September
2013
ŽSR, Modernizácia žel trate Nnové Mesto nad Váhom-Púchov, žkm 100,500-159,100 pre trať. rýchlosť do 160 km /hod.-III. etapa (úsek Zlatovce -Trenčianská Teplá)
ŽSR, Kemenskova 8, 813061 Bratislava
241 592 756,13 € nenávratná MDVRR SR
20.
December
2012
Technické vybavenie CKO pre programové obdobie 2007 – 2013 II. časť
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
243 439,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Príručka oprávnených výdavkov pre operačné programy spolufinancované zo štrukturálnych fondov pre programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20.
December
2012
Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácií ŠF a KF 2014-2015
Ministerstvo financií SR
2 080 000,00 € nenávratná ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
20.
December
2012
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF - II. časť
Ministerstvo financií SR
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Jún
2017
DPB, Modernizácia údržbovej základne, 2. etapa
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
8 521 845,80 € nenávratná MDV SR
2.
Január
2018
Modernizácia električkových tratí – Karloveská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
452 029,76 € nenávratná MDV SR
10.
Január
2020
MET Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
969 904,40 € nenávratná MDV SR
8.
Apríl
2020
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
62 894 788,90 € nenávratná MDV SR
4.
Október
2021
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
Mesto Žilina
2 841 958,14 € nenávratná MDVR SR