Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
September
2015
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
33 189 154,59 € nenávratná MDVRR SR
6.
Október
2015
Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
962 521,00 € nenávratná MDVRR SR
4.
Júl
2017
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
Mesto Prešov
755 078,53 € nenávratná MDV SR
24.
Október
2019
Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
33 438 720,00 € nenávratná MDV SR
9.
Marec
2020
Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
1 404 077,20 € nenávratná MDV SR
5.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
31 799 040,00 € nenávratná MDV SR
8.
Február
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 5. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
32 778 822,00 € nenávratná MDV SR
12.
Október
2021
DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - projektová dokumentácia
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
957 897,50 € nenávratná MDV SR
17.
December
2021
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 7. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
74 992 647,50 € nenávratná MDV SR
20.
Jún
2022
Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia
Mesto Prešov
121 573,59 € nenávratná MDVR SR
18.
Marec
2021
Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
30 132 900,00 € nenávratná MDV SR
4.
Máj
2021
Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
4 966 411,28 € nenávratná MDV SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
266 026 886,41 € nenávratná MDVRR SR
31.
December
2012
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
224 036 017,25 € nenávratná MDVRR SR
18.
November
2014
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/), časť Považská Teplá /mimo/ - Dolný Hričov /mimo/“
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
64 854 470,69 € nenávratná MDVRR SR
9.
September
2015
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava II. časť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5 985 000,00 € nenávratná MDVRR SR
20.
Júl
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“
46 451 636,97 € nenávratná MDV SR
28.
September
2018
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
349 583 068,49 € nenávratná MDV SR
22.
August
2022
ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
Železnice Slovenskej republiky
34 541 558,53 € nenávratná MDVR SR
11.
Január
2023
Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa
Železnice Slovenskej republiky
131 230,00 € nenávratná MDVR SR