Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2013
SK-11-009-2011-R1
Nadácia Krajina Harmónie
8 782,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-010-2011-R1
INEX Slovakia
15 946,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-011-2011-R1
Plusko
16 669,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-023-2011-R1
Centrum voľného času Dúha
17 720,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-024-2011-R1
Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže
21 968,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-11-032-2011-R1
ACHO - Aktívne chvíle oddychu
22 230,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-002-2011-R1
Stopy
6 200,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-011-2011-R1
CESPOM - Centrum sociálnej pomoci mladým
6 000,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-012-2011-R1
Jarovnice o. z.
6 400,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-12-017-2011-R1
Študentská rada stredných škôl
6 000,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-001-2011-R1
Truc sphérique
5 220,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-002-2011-R1
Truc sphérique
6 465,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-003-2011-R1
Ecumenical Council of Churches in Slovakia
73 920,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-005-2011-R1
INEX Slovakia
7 400,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-006-2011-R1
Centrum pre interkultúrny dialóg
8 460,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-007-2011-R1
Nadácia BADEN-POWELLA (NBP)
38 327,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-009-2011-R1
Mládež s misiou YWAM n. o.
14 830,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-010-2011-R1
Kumakokra
8 238,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-012-2011-R1
Centrum voľného času JUNIOR
8 655,00 € nenávratná Európska komisia
27.
September
2013
SK-21-013-2011-R1
YMCA MZ Nitra
8 245,00 € nenávratná Európska komisia