Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Február
2014
Výskum hybridných procesov zvárania s výkonovým pevnolátkovým laserom
Medzinárodné laserové centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
20.
Február
2014
Účinné využívanie komplexného ekonomického informačného systému v spoločnosti ALBO, s.r.o.
ALBO, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
24.
Február
2014
Zavedenie moderných informačných technológií v spoločnosti BOWA s.r.o.
BOWA s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
24.
Február
2014
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v spoločnosti EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
25.
Február
2014
Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Pôdohospodárska platobná agentúra
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
27.
Február
2014
Elektronizácia služieb samosprávy Ružomberok
Mesto Ružomberok
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
28.
Február
2014
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Komárne
Mesto Komárno
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
28.
Február
2014
Komplexný Model Posudzovania Rizík priemyselných procesov
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Implementácia moderných informačných technológií v spoločnosti OKA T PLUS s.r.o.
OKAT PLUS s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny
Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Regulácia výberu mechanizmov opravy dvojvláknových zlomov DNA
Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Sulfátová delignifikácia s predextrakciou hemicelulóz a ich využitie
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Identifikácia post-translačných modifikácií neuronálneho proteínu tau zodpovedných za neurofibrilárnu degeneráciu v tauopátiách
Neuroimunologický ústav SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Lingvistický intervenčný program
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív
VÚRUP, a.s.
0,00 € nenávratná neuvedený
28.
Február
2014
Fyzikálno-chemická analýza fluoridových tavoninových systémov pre elektrolytické vvlučovanie kremíka pre fotovoltaické aplikácie
Ústav anorganickej chémie
0,00 € nenávratná neuvedený
4.
Marec
2014
„eMesto“ ČADCA – elektronizácia služieb mesta Čadca
Mesto Čadca
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
6.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Partizánske
Mesto Partizánske
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
10.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Senica
Mesto Senica
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky