Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Brezno
Mesto Brezno
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
12.
Marec
2014
Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi
Mesto Bardejov
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
13.
Marec
2014
Elektronizácia služieb Mesta Snina
Mesto Snina
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
13.
Marec
2014
Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
13.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
13.
Marec
2014
eMesto Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
17.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Lučenec
Mesto Lučenec
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
17.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Michalovce
Mesto Michalovce
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
17.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Trebišov
Mesto Trebišov
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
19.
Marec
2014
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v meste Vranov nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
19.
Marec
2014
Elektronizácia služieb Mesta Trenčín
Mesto Trenčín
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
19.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Levice
Mesto Levice
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
25.
Marec
2014
Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava
Mesto Trnava
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
25.
Marec
2014
Zavedenie nových informačných technológií v spoločnosti GREPP, s.r.o.
GREPP, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
27.
Marec
2014
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Marec
2014
Štruktúra a disturbančný režim vybraných pralesov Slovenska
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Marec
2014
e-Mesto Piešťany
Mesto Piešťany
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
28.
Marec
2014
Elektronizácia služieb mesta Šaľa
Mesto Šaľa
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
28.
Marec
2014
Elektronické služby mesta Považská Bystrica
Mesto Považská Bystrica
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
31.
Marec
2014
Štruktúry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja