Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Marec
2014
Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou
Ústav merania Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2014
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno-biologickými a chromatografickými metódami
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2014
Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku
Archeologický ustav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
Apríl
2014
Elektronizácia služieb mesta Zvolen
Mesto Zvolen
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
2.
Apríl
2014
Elektronizácia služieb Mesta Prešov
Mesto Prešov
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
4.
Apríl
2014
Elektronizácia služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom
Mesto Nové Mesto nad Váhom
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
4.
Apríl
2014
Vplyv telesnej kondície a niektorých imunologických faktorov (CD molekúl) na fertilizačný proces u hovädzieho dobytka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Apríl
2014
Symbióza interakcie obnoviteľné zdroje energie a systémová väzba budova-klíma-energia v ekológii nízkoenergetickej, zelenej a trvalo udržateľnej architektúry
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Apríl
2014
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v spoločnosti Pekáreň Dunajská
Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
11.
Apríl
2014
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Apríl
2014
Vývoj novej generácie lll-N tranzistorov s vysokou pohyblivosťou elektrónov
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Apríl
2014
Patočkova asubjektívna fenomenológia a dejiny filozofie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Apríl
2014
Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
23.
Apríl
2014
eMesto Humenné
Mesto Humenné
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
24.
Apríl
2014
Zavedenie progresívnej technológie pri výrobe pekárenských výrobkov
STANISLAV a SYN spol. s r. o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
24.
Apríl
2014
Elektronizácia služieb Mesta Nové Zámky
Mesto Nové Zámky
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
27.
Máj
2014
Výsku m integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Jún
2014
VÝVOJ NOVEJ GENERÁCIE III-N TRANZISTOROV S VYSOKOU POHYBLIVOSŤOU ELEKTRÓNOV.
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Jún
2014
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam- Pavol Paluba.
Pavol Paluba SHR
0,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Jún
2014
Senzory na báze magnetických mikrodrôtov
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja