Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
Marec
2015
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Marec
2015
Inštitucionálna výkonnosť v novej Európe
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Marec
2015
Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti HTI Slovakia s.r.o.
HTI, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Marec
2015
Detection of Watercourse Contamination in Developing Countries using Sensor Networks - Enlarged
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Marec
2015
Preventing and Remediating degradation of soils in Európe through Land Care"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2015
Hodnotenie kvality geografických informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Marec
2015
Inovovanie IKT v spoločnosti Public plus, spol. s r.o. a tvorba nového webového portálu pre jej aktivity v oblasti komunikácie s verejnosťou
Public plus, spol. s r.o..
0,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Apríl
2015
Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Apríl
2015
Modernizácie IKT v spoločnosti Direct Marketing a.s.
Direct Marketing a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Apríl
2015
Modelovanie a simulácia elektropneumatických mechatronických sústav na báze umelých svalov
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Máj
2015
Hodnotenie kvality geografických informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2015
Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2015
IP3 receptory, ich modulácia a funkcia v nádorových bunkách
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2015
Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Máj
2015
Funkčná ananlýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu
Virologicky ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
Máj
2015
Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Jún
2015
Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Jún
2015
Výmena technológií za účelom znižovania energetickej spotreby vo výrobe
Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO
0,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Jún
2015
Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti OWN s.r.o.
OWN s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
15.
Jún
2015
Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti A M S E T s.r.o.
AMSET s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR