Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
Júl
2015
Modernizácia výrobných technológií v TEX – PRINT výrobné družstvo – II.etapa
TEX – PRINT výrobné družstvo
0,00 € nenávratná MPRV SR
1.
Júl
2015
Nákup moderných ekologických technológií
Pavel Fraňo „SCHODY FRAŇO“
0,00 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2015
Zníženie energetickej náročnosti tepelného delenia materiálov vo firme Ing. Častulík, s.r.o.
Ing. Častulík, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2015
Moderné informačné technológie v spoločnosti OKROS s. r. o.
OKROS s. r. o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2015
Zavedenie nových informačných technológií v spoločnosti ALCASYS Slovakia, a.s.
ALCASYS Slovakia, a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2015
Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.
3EC International a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
6.
Júl
2015
Implementácia IKT technológií v spoločnosti
Agentúra EVKA, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Júl
2015
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami na toku Trsteník v meste Trstená
Mesto Trstená
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
10.
Júl
2015
Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti KOVOMONTÁŽE, s.r.o.
KOVOMONTÁŽE, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Júl
2015
Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti, s.r.o.
RETAX s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Júl
2015
Inovácia výroby slaného a sladkého pečiva
Manual Production, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Júl
2015
Inovatívny tlačiarenský stroj potlačí firmu vpred!
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Júl
2015
Inovácia výroby rolovaných vriec
Ing. Jakub Novák NOVPLASTA
0,00 € nenávratná MPRV SR
10.
Júl
2015
Zníženie energetickej náročnosti progresívnou technológiou - Ján Pilinský
Ján Pilinský
0,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Júl
2015
Inovácia elektronického informačného systému, internetového portálu a modernizácia hardvéru spoločnosti ORBIS IN, s.r.o.
ORBIS IN, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Júl
2015
Zavedenie moderných informačných technológií v spoločnosti MULTIBILLARD, s.r.o.
MULTIBILLARD, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Júl
2015
Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o.
KFB Control s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Júl
2015
Inovácia strojárskej výroby v spoločnosti APLITEC s.r.o. obstaraním robotického zváracieho pracoviska
APLITEC s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
1.
December
2015
Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií v spoločnosti GOEN, spol. s r.o.
GOEN, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
15.
Júl
2015
Inovácia technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti
DEVIN printing house, s. r. o.
0,00 € nenávratná MPRV SR