Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
2.
Júl
2013
Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbíne
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
3.
Júl
2013
Inováciou vnútropodnikovej siete k zefektívneniu výrobnej prevádzky
ALLMEDIA, spol.s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
3.
Júl
2013
Elektronické služby živnostenského registra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
4.
Júl
2013
Inovácia sklenárskej výroby
Vladimír Francisci VAF
0,00 € nenávratná neuvedený
4.
Júl
2013
Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti AFINIS Group, s.r.o.
AFINIS Group, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
4.
Júl
2013
Zníženie energetickej náročnosti zavedením progresívnej technológie
PRIMAPLAST BERNOLÁKOVO, spol.s.r.o
0,00 € nenávratná neuvedený
8.
Júl
2013
Inovácia a modernizácia technológie výroby v spoločnosti OPLAN
OPLAN, spol.s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
8.
Júl
2013
Zníženie energetickej náročnosti výroby elektroizolačných impregnantov
VUKI, a.s.
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
EVALUATING THE IMPACT OF STRUCTURAL POLICIES ON HEALTH INEQULITIES AND THEIR SOCIAL DETERMINANTS AND FOSTERING CHANGE
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Cross sections and reaction rates for inelastic electron interactions for improved plasma diagnostics
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Establishing the basic science and technology for Iron-based Superconducting Electronics Applications
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Increasing Resilience in Surveillance Societies
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Safe control of non cooperative vehicies through electromagnetic means
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Next-Generation Hybrid Broadcast Broadband
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Advanced multifunctional forest management in European mountain ranges
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Integrated Quantum Information Technology
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Behavioral Modeling for Security in Airports
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
European Urban Health Indicators Part Two: Using indicators to inform policy
Občianske združenie Slovenská asociácia verejného zdravia
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Míne of the Future
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený