Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
August
2015
Inovácie v konzultingových aktivitách spoločnosti Allexis s.r.o
Allexis s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
26.
August
2015
Modernizácia IKT a zavedenie inovatívneho elektronického obchodu
Sven Creative, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
27.
August
2015
ProNES - moderné projektovanie
ProNES s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
27.
August
2015
Zavedenie progresívnych technológií lakovne a sušiarne
DAMONAX, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
27.
August
2015
Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti Direct Marketing, a.s.
Direct Marketing, a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
27.
August
2015
Revitalizácia občianskej infraštruktúry v obci Kostoľany pod Tribečom
Obec Kostoľany pod Tribečom
0,00 € nenávratná MPRV SR
28.
August
2015
Informačný systém pre METALFIL, s.r.o.
METALFIL, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
16.
September
2015
Obstaranie chemického reaktora s filtračnou jednotkou a príslušenstvom
IMPERGAM, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
17.
September
2015
Zavedenie nových elektronických služieb a nákup IKT v spoločnosti FLEX-IS, spol. s.r.o.
FLEX-IS, spol. s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
18.
September
2015
Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
0,00 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2015
Zníženie energetickej a časovej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti Godarský & Janotka, s. r. o.
Godarský & Janotka, s. r. o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
22.
September
2015
Zníženie energetickej náročnosti technologických zariadení
HYCA s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
23.
September
2015
Zavedenie nových IKT do spoločnosti TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.
TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
28.
September
2015
Modernizácia existujúcich energeticky náročných zariadení v spoločnosti Ľubomír Kusyn
Ľubomír Kusyn
0,00 € nenávratná MPRV SR
28.
September
2015
Úspora energií zavedením inovatívnych výrobných technológií
Blažej Cinege - AUTO-KOVO-LAK
0,00 € nenávratná MPRV SR
12.
Október
2015
Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Október
2015
Securing the spices and herbs commodity chains against deliberate, accidental or natural biological and Chemical contamination
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Október
2015
Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
November
2015
Stratégie Transitions for Youth Labour in Európe
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
November
2015
Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja