Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
November
2015
Linking research and policy making for managing the contradictions of sustainable consumption and economic growth
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
November
2015
Sulfidová signalizácia ako potenciálny mechanizmus pri liečbe nádorov
Molekulárno-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
November
2015
Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
November
2015
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov
ZTS Výskumno-vývoiový ústav Košice, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
November
2015
Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
Ustav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
November
2015
Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilnýcli prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
December
2015
Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Január
2016
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. zavedením progresívnych výrobných technológií
TAU-CHEM, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
22.
Február
2016
Posilnenie potravinovej bezpečnosti a výživy farmárskych rodín v Aweil v Južnom Sudáne“.
Človek v ohrození, o.z.,Baštová 5, 811 03 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
Február
2016
DODATOK č. 1
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
Február
2016
Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
0,00 € nenávratná MPRV SR
7.
Marec
2016
Podpora spracovania programu opatrení pre oblasť sanitácie vôd ako súčasť plánov manažmentu povodí v Moldavsku.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. SAMRS/D/2015/37
Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 82108 Bratislava, Slovensko
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26.
Apríl
2016
Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy
Mesto Malacky
0,00 € nenávratná MPRV SR
26.
Apríl
2016
Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy
Mesto Malacky
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
Máj
2016
Environmental safety program
Municipal unitary eterprise, 11 Ukrainskaya street, Tiraspol, 3300 - The Republic of Moldova, Transnistria
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Máj
2016
Creation of Hygienic Conditions in Sports School Building
Municipal General Education Institution “Camenca specialized children - Youth school of Olympic reserve” 2, Kirova side street, Camenca, 3300 - The Republic of Moldova, Transnistria
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
Jún
2016
DODATOK č. 1
Podnikateľská aliancia Slovenska, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
Jún
2016
Ambulance car for the Department of Penitentiary Institutions of Moldova
Department of Penitentiary Institutions of the Ministry of Justice of Moldova, 35 Titulescu street, Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
Jún
2016
Ambulance car for the transportation of HIV/AIDS patients
PMSI Hospital of Dermatology and Communicable Diseases 5/1 Costiujeni street, Chisinau, MD-5930, Republic of Moldova
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu