Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Jún
2016
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2015/SU/01/01
AQUA SOLUTIONS s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Jún
2016
DODATOK č. 1 Zmluva č. SAMRS/2014/MD/01/12
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok Kysucká 14, 903 01 Senec
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Júl
2016
DODATOK č. 1
Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Júl
2016
DODATOK č. 1, Zmluva č. SAMRS/2015/RV/1/4
Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
August
2016
Extension of the Small Grant Agreement
Department of Penitentiary Institutions of the Ministry of Justice of Moldova, 35 Titulescu street, Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
September
2016
Modernizácia a inovácia IT infraštruktúry spoločnosti E S K O, spol. s r.o.
E S K O, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
21.
September
2016
Dodatok č. 1
Slovenská atlantická komisia, Kuzmányho 3, Banská Bystrica, 97401
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
7.
Október
2016
Safer Cities Education
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
31.
Október
2016
Implementácia finančného nástroja JESSICA
Štátny fond rozvoja bývania
0,00 € nenávratná MPRV SR
7.
December
2016
DODATOK č. 1
ADRA Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, Cablkova 3, 82104 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27.
Január
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. SAMRS/2015/BK/1/1
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, PMVRO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Február
2017
DODATOK č. 1 Zmluva č. SAMRS/2015/UA/1/8
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. , Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
28.
Február
2017
Dodatok č. 1
MAGNA, Štefánikova 19, Bratislava, 811 05
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Marec
2017
DODATOK č. 1 Zmluva č. SAMRS/2015/MD/1/1
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30.
Marec
2017
Implementácia finančného nástroja JEREMIE
SZRB Asset Management, a.s.
0,00 € nenávratná MPRV SR
4.
Apríl
2017
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Slovenská inovačná a energetická agentúra
0,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Apríl
2017
Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
0,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Apríl
2017
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2015/KE/1/5
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z., Cablkova 3, 821 04 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
September
2017
Výstavba infraštriktúry"Národný futbalový štadión" na území hlavného Mesta SR Bratislavy
NFŠ, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3.
Október
2017
Zmeň svoje topánky – cesta k udržateľnému a etickému dodávateľskému reťazcu v obuvníckom priemysle
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu