Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
December
2017
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Chemický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch.
Neurobioloqickv ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmií srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby
Ustav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie
Ustav materiálov a mechaniky strojov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Difylobotrióza - novo sa objavujúca, rybami prenášaná zoonóza v Európe: molekulárna diagnostika, pôvod a rozšírenie parazita
Parazitologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení
Ustav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Chemický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Nové materiály na báze koordinačných zlúčenín
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia
6.
December
2017
„Vývoj novej generácie spojov výkonovej elektroniky s použitím neštandardných zliatin na báze cínu
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc
VUKI a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Špeciálne aditivované vlákna a textílie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoía
6.
December
2017
Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systému a vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia
6.
December
2017
Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
Ustav vied o Zemi SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Nákaza na medzinárodných trhoch:
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Ustav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja