Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
December
2017
Hodnotenie kompetencií učiteľa
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Shakespeare 400 - premeny kultúrnych paradigiem
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských podnikov
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky
Slovenská asociácia európskeho práva
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
Moderné metódy, algoritmy a prostriedky pre modelovanie, simuláciu, riadenie, analýzu a syntézu procesov a riadiacich systémov
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov
ZTS Výskumno-vyvojový ústav Košice, a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Výskum AntiMikroBiálneho NANO aditíva pre VLÁkna a FÓlie
VÚTCH - CHEMITEX.spol. s r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Príprava nových liečiv a ich medziproduktov na báze chirálnych pyrolidínov
SYNKOLA. s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia transportu vybraných látok v rastlinách
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia
7.
December
2017
Výskum nových metód merania kondície strojov
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Distribučný potenciál rôznych trofických skupín húb v Európe
Centrum biológie rastlín a biodiverzitv SAV - Botanický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Degiaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
Ústav vied o Zemi SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Katalyzátory typu hydrotalcit a zeolit na záchyt a redukciu NOx emisií
VÚRUP. a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Integrovaný model manažérskej podpory budovania a riadenia hodnoty značky v špecifických podmienkach SR
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia
7.
December
2017
Téma Troch kráľov v umení Slovenska -interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
Ústav dejín umenia SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja