Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
December
2017
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
December
2017
Výskum modifikácie fázových rozhraní v systéme povlak/podložka na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
December
2017
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2017/SSD/1/2
Nadácia Integra, Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
December
2017
Oocytárna fibrilárna sféra - guľa pre život: Zásadná genetická a epigenetická štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Ustav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Adipocytokínová regulácia u mladých pacientov s akútnym koronárny syndrómom
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Nové metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda - voda
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
„Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktení a rezistencie na antibiotiká
Parazitoloqický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
„Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
ENVIROCARE. s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný protein
Centrum biovied SAV - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
Syntetická biológia a produkcia peroxidáz de novo
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
Nelineárne javy v evolučných rovniciach z prírodných a technických vied
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vyvolá
13.
December
2017
Nelineárne riadenie s obmedzeniami a odhad stavu mechatronických systémov pre vnorené platformy riadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
Štruktúra, reakcie a vzácne procesy atómových jadier
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja