Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
Júl
2013
Anticorruption Policies Revisited. Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption
Škola komunikácie a médií, n.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
SMArt systems Co-design
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
Júl
2013
Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
14.
August
2013
Ecological Function and Biodiverzity Indicators in European Soils
Ústav ekológie lesa SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
14.
August
2013
Využitie pôdnych a rastlinných nematódov ako biologických indikátorov zdravia pôdy
Parazitologický ústav SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
14.
August
2013
Štúdium kvantových procesov v nízkorozmerných magnetických systémoch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € návratná neuvedený
14.
August
2013
Kvantová tomografia supravodivých qubitov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
0,00 € nenávratná neuvedený
14.
August
2013
Relativistické výpočty NMR a EPR parametrov: od čísel k pochopeniu podstaty
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Minerály arzénu v moderných aplikáciách
Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
August
2013
Účinné využívanie IKT vo firme Anton Homola – HOMOLA team
Anton Homola – HOMOLA team
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
August
2013
Zavádzanie a účinné využívanie IKT v spoločnosti TYPOCON spol. s r.o.
TYPOCON spol. s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
August
2013
Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Bzenov
Obec Bzenov
0,00 € nenávratná neuvedený
19.
August
2013
Poznajte región Štúrova
Mesto Štúrovo
0,00 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Zvýšenie efektívnosti výroby papierenských polotovarov náhradou zastaralých zariadení
PATEX & Co, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Úspora energie výmenou technológií vo výrobnej prevádzke spoločnosti MILKING
MILKING, spol. s r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
26.
August
2013
Komplexný výskum štruktúry prirodzene neusporiadaného proteínu tau vystupujúceho v neurodegeneračných ochoreniach
Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
26.
August
2013
Aplikácia princípov dynamického testovania v psychologickej diagnostike
Prešovská univerzita v Prešove
0,00 € nenávratná neuvedený
26.
August
2013
Magnetická separácia živočíšnych buniek pre využitie v biomedicínskej a poľnohospodárskej oblasti
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
0,00 € nenávratná neuvedený
26.
August
2013
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
26.
August
2013
Antimikrobiálna rezistencia Escherichia coli ako biologický hazard pre potraviny
Ústav fyziológie hospodárskvch zvierat SAV
0,00 € nenávratná neuvedený