Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Január
2014
Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Transformácia, transport a distribúcia látok v nadložnom horizonte lesných pôd
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno-biologickými a chromatografickými metódami
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Vplyv vnútorných a vonkajších faktorov na emisie a koncentrácie škodlivých plynov v ustajneniach ošípaných, kurčiat a dojníc
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.)
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Vplyv materiálov asfaltových zmesí na spoľahlivosť vrstiev vozovky
VUlS - CESTY spol. s r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Využitie alginitu na stabilizáciu a stimuláciu účinku probiotických bioprípravkov v medicíne a zdravej výžive.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových plynov v krajine
Národné lesnicke centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Biologicky aktívne a hodnotné zložky obilnín, pseudoobilnín a krmovín pre produkciu funkčných potravín.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Rastlinné látky ako prírodné regulátory ovariálnych funkcií hospodárskych zvierat
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Nukleárne (nDNA), mitochondriálne (mtDNA) a fyziologické biomarkery ako selekčné kritériá pre experimentálnu a produkčnú aplikáciu modelových zvierat
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Štúdium genómovej variability Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený