Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Január
2014
Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Innovative and practical management approaches to reduce nitrogen excretion by ruminants
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Securing the spices and herbs commodity chains against deliberate, accidental or natural biological and Chemical contamination
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Spoločné riešenie vývoja cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami - hodnotenie z hľadiska kvality a bezpečnosti
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Biodiverzita húb spôsobujúcich listové škvrnitosti pšenice na území Európskej únie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Izolácia a charakterizácia prírodných antioxidantov zo špaldovych a pohánkových múk s potenciálnym využitím pri príprave funkčných potravín
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Výskum pôdnych vlastností vo vzťahu k manažmentu hospodárenia
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Aplikácia fermentovanej pohánkovej múky pri vývoji nových zdraviu prospešných sušienok
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Spolupráca pri vývoji cereálnych produktov obohatených o prírodné rastlinné extrakty: kvalita a bezpečnosť
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
30.
Január
2014
Vplyv tepelného spracovania na antioxidačnú kapacitu a tvorbu akrylamidu v ovocných produktoch
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
31.
Január
2014
Vplyv telesnej kondicie a niektorých imunologických faktorov (CD molekúl) na fertilizačný proces u hovädzieho dobytka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
31.
Január
2014
Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť
Slovenská poľnohospodárska univerzita
0,00 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Implementácia moderných informačných technológií v spoločnosti OKAT PLUS s.r.o.
OKAT PLUS s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
7.
Február
2014
Vplyv fermentačných procesov a aeróbnej stability kukuričných siláží na obsah a stráviteľnosť neutrálne detergentnej vlákniny a škrobu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná neuvedený
12.
Február
2014
Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti
Linwe/KRAFT, s.r.o.
0,00 € nenávratná neuvedený
17.
Február
2014
Štúdium interakcií medzi hostiteľom a patogénom na objasnenie neuroinvazívnych mechanizmov na proteomickej úrovni
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná neuvedený
17.
Február
2014
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov
Slovenská technická univerzita
0,00 € nenávratná neuvedený
17.
Február
2014
Vývinové účinky neuropeptidov
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
0,00 € nenávratná neuvedený
17.
Február
2014
Meniaci sa systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná neuvedený
17.
Február
2014
„Adaptívne a neadaptívne zmeny znakov fenotypu, vyvíjajúcich sa v izolovaných populáciách
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený