Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Spoločenský objekt pri základnej škole
Obec Nacina Ves
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obecné múzeum - pamätná izba Mons.Rudolfa Baláža
Obec Nevoľné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy v Nitrianskej Blatnici
Obec Nitrianska Blatnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia strechy , odstránenie havarijného stavu
Obec Nižná Sitnica
9 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Lávka pre peších cez potok Mirošovec
Obec Nižný Mirošov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Rozšírenie kapacít materskej školy
Obec Nová Ľubovňa
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obecná práčovňa Ohrady
Obec Ohrady
9 321,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Zastrešenie a prestavba pódia prírodného amfiteátra
Obec Ochodnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
EuroMiniHokejLiga-minihokejová liga pre deti do 10rokov
Mgr.Ľubomír Líška
10 000,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Rekonštrukcia budovy Klub dôchodcov
Obec Opiná
6 215,02 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Centrum ZDM
Obec Oravská Polhora
8 401,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Výroba tradičných vidieckych pochutín a jedál
Obec Oreské
5 530,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
IZBA STARÝCH MATERÍ
Obec Párnica
9 300,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Separácia odpadu v Pečovskej Novej Vsi
Obec Pečovská Nová Ves
4 820,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prečo som na svete rád/rada - 17.ročník projektu s protidrogovým zameraním s medzinárodnou účasťou-celoštátna tématická výtvarnán súťaž,vernisáž projektu,sprievodné edukačné protidrogové aktivity a putovná celoštátna výstava
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA
13 215,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Terénna terapia Chorvátsko 2011
DT Inštitút
9 240,00 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Petrovce
Obec Petrovce
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Modernizácia pestovateľskej pálenice
Obec Prenčov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prima Street
Občianske združenie PRIMA
12 157,64 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
RODINY ALKOHOLIKOV
Všetko pre zdravie, o.z.
10 440,00 € nenávratná neuvedený