Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
November
2012
Mestské centrum pre prevenciu
Mesto Zvolen
12 307,85 € nenávratná ÚV SR
7.
November
2012
Výstavba Domu smútku v obci Pribiš - 2. etapa
Obec Pribiš
9 982,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Adaptácia obecného domu na hrnčiarsku výrobu
Obec Pukanec
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Komunitné vzdelávacie centrum v obci Rankovce
Obec Rankovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Revitalizácia školského dvora
Obec Ružindol
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Skvalitnenie životného prostredia v obci Rybany
Obec Rybany
5 540,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dostavba MŠ Sazdice - prístavba kotolne k budove
Obec Sazdice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova historických a kultúrnych pamiatok pod hradom Čičava
Obec Sedliská
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Dobudovanie rozlúčkovej siene v obci Slančík
Obec Slančík
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
14.
November
2012
Vytvorenie oddychovej zóny pre deti a dospelých
Obec Slovenská Nová Ves
3 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova obecných studní
Obec Sobotište
9 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prestrešenie kultúrneho domu v obci Sokolovce
Obec Sokolovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Osadenie informačných tabúľ po náučnom chodníku v katastri obce Soľník
Obec Soľník
5 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Obnova areálu veľkopolianskej rotundy
Obec Stakčín
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Stavebné úpravy budovy starej školskej jedálne
Obec Staškov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zázrivá
91 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Milpoš
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Toporec
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Poniky
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
7.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Ždiar
92 696,00 € nenávratná Úrad vlády SR