Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Vysoká nad Kysucou
92 695,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zámutov
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Veličná
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Obecné múzeum Veľká Čalomija – obnova exteriéru objektu
Obec Veľká Čalomija
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Podhoroď
92 450,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Centrum služieb občanom
Obec Veľký Horeš
9 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Oščadnica
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Úprava verejného priestranstva a spevnených plôch pri kult.dome a obecnom úrade vo Veľopolí
Obec Veľopolie
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Vytvorenie obecného parku okolo technickej pamiatky
Obec Vígľaš
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Vybudovanie športového ihriska pri ZŠ
Obec Vlková
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Dokončenie školskej kuchyne stavebnými úpravami
Obec Vyhne
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
výstavba výrobnej montovanej haly
Obec Východná
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
12.
November
2012
Destinácia svet
Trenčiansky samosprávny kraj pre(Regionálne kult.centrum v Prievidzi
3 450,00 € nenávratná ÚV SR
12.
November
2012
Rodina spolu
BUDÚCNOSŤ, n.o.
9 680,00 € nenávratná ÚV SR
12.
November
2012
Podpora činnostiMiestneho kultúrného strediska v Kružlove
Obec Kružlov
3 900,00 € nenávratná ÚV SR
13.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Krásna Lúka
92 448,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Kobyly
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Regetovka
92 575,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Zbyňov
91 785,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
November
2012
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Obec Dobroč
92 700,00 € nenávratná Úrad vlády SR