Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
Doplnený
3 081 486,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
Doplnený
3 230 974,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
Doplnený
4 562 859,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
Doplnený
5 972 269,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
Obec Častá
Doplnený
6 031 011,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
Štátny inštitút odborného vzdelávania
3 656 108,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
12 308,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
7 240,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Vstúpte k nám...
Košický samosprávny kraj
3 077,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
Obec Zemplínske Hámre
19 638,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : TOKAJ JE LEN JEDEN
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
18 824,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Prešov - regionálna turistická destinácia
Mesto Prešov
11 471,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Budovanie kapacít a konkurencieschopnosti turizmu v Prešovskom kraji
Prešovský samosprávny kraj
16 199,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Obec Stratená
22 715,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
7 240,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
46 803,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
40 602,80 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov :Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. Etapa
Obec Tušice
49 248,12 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. Etapa
Obec Veľké Ripňany
87 639,20 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Nástroj na prípravu projektov : ČOV a kanalizácia Dvorníky
Obec Dvorníky
81 627,84 € nenávratná Úrad vlády SR