Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
November
2012
Oprava budovy Požiarnej zbrojnice Gregorova Vieska
Obec Gregorova Vieska
8 558,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obnova a zachovanie kultúrnych a historických pamiatok v obci Hervartov
Obec Hervartov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Oprava strechy Dom ľudových tradícií
Obec Hladovka
7 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komunitné centrum Hlinné - dostavba
Obec Hlinné
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia a modernizácia spoločnej budovy obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy v Hodkovciach
Obec Hodkovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Technická rekultivácia priestorov pri budove Obecného úradu v obci Horná Mariková
Obec Horná Mariková
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba chodníka
Obec Horné Otrokovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Komplexná teplo-technická rekonštrukcia Materskej školy v obci Horné Trhovište
Obec Horné Trhovište
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Priestorový informačný systém Náučného chodníka obce Hrušov
Obec Hrušov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Skvalitnenie centra rehabilitácie dobudovaním sauny
Obec Chocholná - Velčice
4 131,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Stredisko osobnej hygieny a práčovne
Obec Chrámec
9 999,74 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Obecný park s detským ihriskom a pódiom
Obec Chrenovec - Brusno
3 320,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Záchrana historického objektu chtelnického kaštieľa pred jeho pokračujúcou deštrukciou – 2.etapa: Odvod dažďovej vody od múrov národnej kultúrnej pamiatky
Obec Chtelnica
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Prístavba domu osvety
Obec Jasenovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Výstavba oddychového centra s detským ihriskom
Obec Jastrabie nad Topľou
4 411,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Viacúčelová stavba pre športové účely
Obec Jedľové Kostoľany
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Riadenie a údržba ochrany životného prostredia v obci Jesenské
Obec Jesenské
5 800,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Nové služby v obci Komoča prostredníctvom úpravy nevyužívaného objektu školy
Obec Komoča
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Nákup traktora, fekálnej cisterny, kosačky a zmulčovača
Obec Koškovce
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
6.
November
2012
Rekonštrukcia domu smútku Kráľovce-Krnišov
Obec Kráľovce - Krnišov
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR