Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Február
2014
Technika do lesa - Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
58 161,50 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Obstaranie techniky do lesníckej výroby
Agrobell s.r.o.
115 601,50 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Zombor
Obec Zombor
41 088,00 € nenávratná neuvedený
9.
Február
2012
Zvýšenie konkurencieschopnosti výskumom kompozitných materiálov infiltrovaných inhibítormi vysokotepelnej oxidácie
KOMPOZITUM s.r.o.
111 592,95 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Október
2014
Investície do akvakultúry SHR Dušana Reľovského.
Dušan Reľovský
70 378,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Revitalizácia rybníkov Brestov a likvidácia dnových sedimentov.
RaS, s.r.o.
132 006,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2014
Investície do akvakultúry SHR Dušana Reľovského.
Dušan Reľovský
70 378,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
September
2021
Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
133 512,80 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
August
2021
Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike Gruzínska“
TENENET o.z.
96 063,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
September
2020
Podpora a rozvoj detského kardiocentra v Nairobi – NUSCH2020
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
172 172,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
August
2021
Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci Criuleni
Slovenská katolícka charita
200 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
November
2013
Obstaranie lesných mechanizmov
CEKOMI, s.r.o.
97 150,00 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva – STANWOOD, s.r.o.
STANWOOD, s.r.o.
67 490,20 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Spracovanie dreva v podniku Ferdinand Červenec
Ferdinand Červenec
42 952,50 € nenávratná neuvedený
26.
November
2013
Technologická linka na výrobu biomasy
CORONA GROUP, s. r. o.
200 000,00 € nenávratná neuvedený
26.
November
2013
Výroba a skladovanie biomasy
Conventio, s. r. o.
196 664,82 € nenávratná neuvedený
27.
November
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva – RAB, s.r.o.
RAB, s.r.o.
114 982,50 € nenávratná neuvedený
27.
November
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva – ROSALEX, spol. s r.o.
ROSALEX, spol. s r.o.
4 975,00 € nenávratná neuvedený
29.
Máj
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Uňatín
Obec Uňatín
150 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Legnava
Obec Legnava
144 330,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra