Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Október
2013
Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium exotických foriem hmoty vo vysokoenergetických zrážkach ťažkých iónov
Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
425 000,00 € nenávratná neuvedený
23.
Apríl
2020
Enhancement of healthcare primary objective
Drochia District Hospital “Nicolae Testemitanu”
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
Február
2014
Technika do lesa - Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť P o d l a v i c e
58 161,50 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Obstaranie techniky do lesníckej výroby
Agrobell s.r.o.
115 601,50 € nenávratná neuvedený
4.
Február
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Zombor
Obec Zombor
41 088,00 € nenávratná neuvedený
9.
Február
2012
Zvýšenie konkurencieschopnosti výskumom kompozitných materiálov infiltrovaných inhibítormi vysokotepelnej oxidácie
KOMPOZITUM s.r.o.
111 592,95 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Október
2014
Investície do akvakultúry SHR Dušana Reľovského.
Dušan Reľovský
70 378,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2014
Revitalizácia rybníkov Brestov a likvidácia dnových sedimentov.
RaS, s.r.o.
132 006,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Október
2014
Investície do akvakultúry SHR Dušana Reľovského.
Dušan Reľovský
70 378,58 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
September
2021
Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
133 512,80 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
August
2021
Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike Gruzínska“
TENENET o.z.
96 063,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
September
2020
Podpora a rozvoj detského kardiocentra v Nairobi – NUSCH2020
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
172 172,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5.
August
2021
Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci Criuleni
Slovenská katolícka charita
200 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
November
2013
Obstaranie lesných mechanizmov
CEKOMI, s.r.o.
97 150,00 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva – STANWOOD, s.r.o.
STANWOOD, s.r.o.
67 490,20 € nenávratná neuvedený
25.
November
2013
Spracovanie dreva v podniku Ferdinand Červenec
Ferdinand Červenec
42 952,50 € nenávratná neuvedený
26.
November
2013
Technologická linka na výrobu biomasy
CORONA GROUP, s. r. o.
200 000,00 € nenávratná neuvedený
26.
November
2013
Výroba a skladovanie biomasy
Conventio, s. r. o.
196 664,82 € nenávratná neuvedený
27.
November
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva – RAB, s.r.o.
RAB, s.r.o.
114 982,50 € nenávratná neuvedený
27.
November
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva – ROSALEX, spol. s r.o.
ROSALEX, spol. s r.o.
4 975,00 € nenávratná neuvedený