Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
8.
Apríl
2014
Mestský park- Drieňová Banská Štiavnica.
Mesto Banská Štiavnica
33 444,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2014
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v k.ú. Pochabany
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
803 037,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
December
2014
Nákup chladiarenského automobilu a technológie do spracovania mlieka
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica
58 718,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Apríl
2014
Rekonštrukcia agroturistických gastronomicko – degustačných zariadení
KRAJNÍK
144 047,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Vinica
Obec Vinica
41 088,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
2 105 149,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Výstavba lávky a rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie..
Obec Omšenie
40 919,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2014
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – Jozef Čaplovič
Jozef Čaplovič
69 655,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Máj
2014
Klub pre seniorov – jeseň života v krásnych farbách
Obec Dlhé Stráže
13 821,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Zlepšenie kvality života v území MAS RUDOHORIE prostredníctvom získavania zručností miestnych vidieckych aktérov.
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
57 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Rozvoj celoživotného vzdelávania v Tokajskej oblasti.
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
61 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Skvalitňovanie a rozvoj ľudského potenciálu vo vidieckom prostredí územia MAS HORNÁD- SLANSKÉ VRCHY.
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Cesty vody- Cesty k sebe
OZ Mikroregión RADOŠINKA
39 979,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2014
Penzión Vinohrady
Vinohrady Jasová, s.r.o.
490 538,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2014
Prestavba rodinného domu na ubytovacie zariadenie – Štefan Pekár
Štefan Pekár - STIVEMONT
32 895,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2014
Salaš Lukavica.
RV, s.r.o. Porúbka
54 198,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Máj
2014
Zriadenie chladiarenského boxu z nevyužitých priestorov farmy
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o.
59 984,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Rybárska osada na Domaši..
STRUO, s.r.o.
499 970,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Rybárska osada na Domaši..
STRUO, s.r.o.
499 970,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Chatová osada s agroturistickými službami.
STRUO, s.r.o.
499 988,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra