Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Marec
2014
Modernizácia RV.
Alojz Novák - SHR
6 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2014
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov: Syrmix Zázrivá
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
45 731,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Apríl
2014
Mestský park- Drieňová Banská Štiavnica.
Mesto Banská Štiavnica
33 444,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2014
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v k.ú. Pochabany
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
803 037,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
December
2014
Nákup chladiarenského automobilu a technológie do spracovania mlieka
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica
58 718,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Apríl
2014
Rekonštrukcia agroturistických gastronomicko – degustačných zariadení
KRAJNÍK
144 047,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Vinica
Obec Vinica
41 088,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš na roky 2010-2012.
LESY SR, štátny podnik
2 105 149,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Máj
2014
Výstavba lávky a rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie..
Obec Omšenie
40 919,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Máj
2014
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – Jozef Čaplovič
Jozef Čaplovič
69 655,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Máj
2014
Klub pre seniorov – jeseň života v krásnych farbách
Obec Dlhé Stráže
13 821,21 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Zlepšenie kvality života v území MAS RUDOHORIE prostredníctvom získavania zručností miestnych vidieckych aktérov.
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
57 900,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Rozvoj celoživotného vzdelávania v Tokajskej oblasti.
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
61 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Skvalitňovanie a rozvoj ľudského potenciálu vo vidieckom prostredí územia MAS HORNÁD- SLANSKÉ VRCHY.
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Máj
2014
Cesty vody- Cesty k sebe
OZ Mikroregión RADOŠINKA
39 979,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2014
Penzión Vinohrady
Vinohrady Jasová, s.r.o.
490 538,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Máj
2014
Prestavba rodinného domu na ubytovacie zariadenie – Štefan Pekár
Štefan Pekár - STIVEMONT
32 895,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Máj
2014
Salaš Lukavica.
RV, s.r.o. Porúbka
54 198,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Máj
2014
Zriadenie chladiarenského boxu z nevyužitých priestorov farmy
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o.
59 984,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Rybárska osada na Domaši..
STRUO, s.r.o.
499 970,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra