Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
November
2014
Modernizácia objektov, strojov a technológií v Podielnickom poľnohospodárskom družstve Inovec
Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec
181 826,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2013
Stavebné úpravy a modernizácia rodinného domu Čierna Lehota
Ing. Norbert Tanoczký TANDOR
86 382,10 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Bitúnok – TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.
TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o.
52 776,92 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Modernizácia vinohradníckej techniky a technológie spracovania hrozna
BO&VA, spol. s.r.o., Malá Tŕňa
6 520,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Júl
2013
Prosperita vidieckeho cestovného ruchu – Propagácia VCR v regióne
Prosperita vidieckeho cestovného ruchu
77 683,72 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Oravské združenie cestovného ruchu – Propagácia VCR v regióne
Oravské združenie cestovného ruchu
77 683,72 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Úprava verejného priestranstva v obci Veľká Tŕňa
Obec Veľká Tŕňa
19 954,86 € nenávratná neuvedený
25.
Júl
2013
Obnova a rozvoj obce Ipeľské Predmostie
Obec Ipeľské Predmostie
29 843,28 € nenávratná neuvedený
26.
Júl
2013
Agroturistický areál so zameraním na jazdectvo vo Vydranoch
N:RV,s.r.o.
403 916,08 € návratná neuvedený
29.
Júl
2013
Zriadenie spracovateľského / predajného miesta vrátane zabezpečenia dopravy
Anton Fabuš – Peter Fabuš – FABUŠ
48 731,78 € nenávratná neuvedený
29.
Júl
2013
Chladiaci systém chladenia skladu zeleniny a zemiakov na firme Agromart a.s. Trakovice
Agromart, a.s.
59 796,00 € nenávratná neuvedený
29.
Júl
2013
Zriadenie spracovateľského miesta – mlyna.
ASPO a Z. M., s.r.o.
59 236,00 € nenávratná neuvedený
30.
Júl
2013
Rekonštrukcia kultúrneho domu, šatní a oplotenia futbalového ihriska- Jarovnice.
Obec Jarovnice
127 273,70 € nenávratná neuvedený
31.
Júl
2013
Zriadenie bitúnku, rozrábky a predajného miesta v podmienkach YUNG OIL s.r.o.
YUNG OIL s.r.o.
49 613,00 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Zriadenie spracovateľského miesta na výrobu syrov – PDP Čečejovce
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce
47 520,00 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Sušiareň, čistiareň a pražiareň tekvicových jadierok
Marta Kozárová
16 583,00 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Spracovanie, distribúcia a predaj zeleniny a vyrobených potravín
P.K.SEM s.r.o.
20 287,42 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Rozšírenie technológie a prestavba bitúnku VPP SPU – farma Žirany
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
22 013,20 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Novostavba bitúnku s rozrábkou
MILK, spol. s r.o.
60 000,00 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Zriadenie výrobne mäsových výrobkov a predajného miesta
MILK, spol. s r.o.
34 070,99 € nenávratná neuvedený