Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
August
2013
Integrovaná stratégia územia mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie -Širočina“
370 359,00 € nenávratná neuvedený
1.
August
2013
Prístavba a nadstavba rodinného domu s.č. 8 – vytvorenie samostatnej prevádzkovej jednotky
Zdeněk Petrovič – DENY
19 981,65 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Modernizácia technologických zariadení II.
Ryba Žilina, spol. s r.o.
477 014,60 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Detské ihrisko Vyšný Čaj
Obec Vyšný Čaj
40 000,00 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia chodníka I.etapa v obci Beňadiková
Obec Beňadiková
10 738,24 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Výstavba objektu ustajnenia Súdovce – modernizácia farmy chovu kráv bez TPM
Ing. Peter Majerský
159 310,16 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Výstavba, rekonštrukcia chodníkov a vyznačenie cyklotrás v obci Jamník
Obec Jamník
43 962,00 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Liptovská Kokava
Obec Liptovská Kokava
39 557,19 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Výstavba miestnej komunikácie v obci Uhorská Ves
Obec Uhorská Ves
44 895,43 € návratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Východnej II.
Obec Východná
16 717,36 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Dostavba športového areálu v Čabe II.
Obec Čab
62 288,61 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Kultúrny dom Jelšovce – prestavba – I. Etapa
Obec Jelšovce
69 475,44 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Kultúrny dom Jelšovce – prestavba – II. Etapa
Kultúrny dom Jelšovce – prestavba – II. Etapa
56 493,58 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia domu smútku – časť Sila
Obec Nové Sady
68 655,00 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Rekonštrukcia domu smútku – evanjelický Nové Sady
Obec Nové Sady
56 217,93 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
Spracovanie a predaj produktov z poľnohospodárskej činnosti rodinnej farmy oviec
Ing. Bečár Boris
16 439,58 € nenávratná neuvedený
5.
August
2013
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná neuvedený
6.
August
2013
Rekonštrukcia domu smútku – výstavba sociálneho zariadenia
Obec Malé Vozokany
10 349,25 € nenávratná neuvedený
6.
August
2013
Modernizácia športového areálu v obci Kalša
Obec Kalša
38 461,26 € nenávratná neuvedený
6.
August
2013
Zriadenie predajného miesta s ponukou predaja medu.
Natur Products- Németh, s.r.o.
18 662,00 € nenávratná neuvedený