Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
August
2013
Rekonštrukcia zázemia športového ihriska, autobusovej zastávky a tržnice v obci Rykynčice
Obec Rykynčice
16 110,00 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výstavba detského ihriska v obci Drážovce
Obec Drážovce
16 000,00 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výstavba detského ihriska a tržnice v obci Banský Studenec
Obec Banský Studenec
9 864,13 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výstavba autobusových zastávok v obci Domaníky
Obec Domaníky
13 553,31 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Predajné miesto
Ľubomír Viskupič - Agrofarm - Borová
49 985,30 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Manipulačná technika pre spracovanie poľnohospodárskej produkcie
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.
38 031,42 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výsadba ovocného sadu
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.
58 000,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia minifutbalového ihriska v obci Ladzany
Obec Ladzany
17 408,70 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba spracovateľského miesta
P.K.S. AGRO FARM s.r.o.
47 875,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba autobusovej zastávky a trhového miesta v obci Súdovce
Obec Súdovce
6 550,52 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Viacúčelové ihrisko Sebechleby
Obec Sebechleby
19 834,40 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Agroturistický komplex
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
465 940,00 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Predaj výrobkov z ovčieho mlieka
Bertin Zúbek - OBERT
16 727,45 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Sklad stelív a krmív – Profi Poľno, s.r.o.
Profi Poľno, s.r.o.
53 793,13 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Modernizácia chovu koní a HD bez TPM – Roman Kostúr
Roman Kostúr
2 397,29 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkoch v obci šindliar
Obec Šindliar
75 314,81 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Šibeje park Jelšovce
Obec Jelšovce
47 234,00 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Úprava verejného priestranstva pri cintoríne - Malé Zálužie
Obec Malé Zálužie
43 795,23 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v Nových Sadoch
Obec Nové Sady
47 500,00 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šurianky
Obec Šurianky
40 903,00 € nenávratná neuvedený