Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
August
2013
Zriadenie predajného miesta s ponukou predaja medu.
Natur Products- Németh, s.r.o.
18 662,00 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Rekonštrukcia zázemia športového ihriska, autobusovej zastávky a tržnice v obci Rykynčice
Obec Rykynčice
16 110,00 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výstavba detského ihriska v obci Drážovce
Obec Drážovce
16 000,00 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výstavba detského ihriska a tržnice v obci Banský Studenec
Obec Banský Studenec
9 864,13 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výstavba autobusových zastávok v obci Domaníky
Obec Domaníky
13 553,31 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Predajné miesto
Ľubomír Viskupič - Agrofarm - Borová
49 985,30 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Manipulačná technika pre spracovanie poľnohospodárskej produkcie
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.
38 031,42 € nenávratná neuvedený
7.
August
2013
Výsadba ovocného sadu
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.
58 000,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia minifutbalového ihriska v obci Ladzany
Obec Ladzany
17 408,70 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba spracovateľského miesta
P.K.S. AGRO FARM s.r.o.
47 875,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Výstavba autobusovej zastávky a trhového miesta v obci Súdovce
Obec Súdovce
6 550,52 € nenávratná neuvedený
8.
August
2013
Viacúčelové ihrisko Sebechleby
Obec Sebechleby
19 834,40 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Agroturistický komplex
NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
465 940,00 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Predaj výrobkov z ovčieho mlieka
Bertin Zúbek - OBERT
16 727,45 € nenávratná neuvedený
9.
August
2013
Sklad stelív a krmív – Profi Poľno, s.r.o.
Profi Poľno, s.r.o.
53 793,13 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Modernizácia chovu koní a HD bez TPM – Roman Kostúr
Roman Kostúr
2 397,29 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkoch v obci šindliar
Obec Šindliar
75 314,81 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Šibeje park Jelšovce
Obec Jelšovce
47 234,00 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Úprava verejného priestranstva pri cintoríne - Malé Zálužie
Obec Malé Zálužie
43 795,23 € nenávratná neuvedený
13.
August
2013
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v Nových Sadoch
Obec Nové Sady
47 500,00 € nenávratná neuvedený